Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie trybu i skutków zaostrzania przepisów AdA

Zwracamy się z apelem do Sejmu, Senatu i Rządu o wycofanie kontrowersyjnej nowelizacji przepisów „Apteka dla Aptekarza”. Do Prezydenta RP apelujemy o niepodpisywanie tej nowelizacji. Jest to kolejna sytuacja, w której sprawy dużej wagi dla rozwoju gospodarki próbuje się załatwiać nie tylko z pominięciem konsultacji społecznych, ale również w trybie „wrzutek” do innych ustaw.

Pełna treść apelu w załączniku.