Apel RP przeciwko projektowi przepisów nt. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Projektowane przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego stanowią naruszenie praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy. Projektowana procedura naruszać będzie prawa wszystkich podmiotów składających się na łańcuch dostaw i usług - nie tylko dużych przedsiębiorców czy instytucji finansowych - piszą w stanowisku członkowie Rady Przedsiębiorczości.

'Liczymy, że nasze uwagi zostaną uwzględnione w toku dyskusji nad finalnym kształtem projektowanej ustawy, w szczególności w celu ograniczenia jej negatywnych skutków na sferę praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy' - dodają sygnatariusze.

Apel jest dostępny tutaj.