Apel Rady Przedsiębiorczości o niestosowanie tymczasowego aresztu wobec Prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka

Rada Przedsiębiorczości apeluje do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach o niestosowanie wobec Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego najcięższego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Pełna treść apelu dostępna jest tutaj.

***

Warszawa, 3 lutego 2023 r.