Apel Rady Przedsiębiorczości do liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie pożądanych zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych

Rada Przedsiębiorczości jest przeciwna obowiązywaniu wysokich obciążeń fiskalnych banków, które uniemożliwiają w praktyce finansowanie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw i dostosowanie polskiej gospodarki do nowych realiów gospodarki światowej – czytamy w apelu z propozycjami zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych.

Rada Przedsiębiorczości zwraca się z apelem o pilne wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania podatku od niektórych instytucji finansowych, polegających w szczególności na wyłączeniu z podstawy opodatkowania tego podatku wartości aktywów bankowych powstałych w wyniku:

- zaangażowania banków w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw,

- finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), 

- finansowania nowych projektów inwestycyjnych w ramach realizacji szeroko rozumianego Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz tworzenia zrównoważonej gospodarki UE. 

Apel jest dostępny tutaj.