APEL PARTNERÓW SPOŁECZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DO RZĄDU WS. PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

Przedstawiciele Pracodawców i Pracowników RDS apelują o odważne działania, które zagwarantują bezpieczeństwo socjalne pracowników, ochronę miejsc pracy i pomoc w przetrwaniu firmom. Naszym zdaniem skala tych zagrożeń nie została uwzględniona w pakiecie proponowanym przez Premiera. Członkowie RDS wzywają rząd do wykorzystania Rady jako naturalnej platformy do konsultacji planów antykryzysowych.

W tym trudnym momencie szczególnie ważne jest pokazanie zgody pracowników i pracodawców w podejmowaniu kluczowych decyzji dla gospodarki i sytuacji społecznej. To przykład solidarności w imię dobra publicznego. Jednym z najważniejszych tematów, który powinniśmy podjąć jest bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków. Zależy ono od wprowadzenia odpowiednich metod i form pomocy oraz rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki braku zamówień, koniecznych przestojów, zbiorowych absencji pracowników. Są to wątki, o których rząd jeszcze nie myślał, wprowadzając rozwiązania spec ustawy z 2 marca 2020 roku. Dziś są one – naszym zdaniem – warunkiem kompleksowego podejścia do rozwiązywania realnych problemów.

Dobra wiadomość dzisiejszego dnia to potwierdzenie przez Premiera Morawieckiego, że rząd działa i szuka rozwiązań, które chronić będą pracowników i pomogą firmom przetrwać. Jednak zaproponowane rozwiązania, choć w szczegółach ważne, nie są decyzjami, które uspokoją nastroje pracowników i przedsiębiorców. Nie dadzą one poczucia, że poradzimy sobie z nadchodzącymi wyzwaniami i zagrożeniami. Działania na rzecz ochrony gospodarki i zatrudnienia są tylko częścią pakietu, który w dużej mierze mówi o wydatkach na ochronę zdrowia i infrastrukturę.

Ochrona miejsc pracy, proponowana w pakiecie, wykorzystuje istniejące regulacje, i nie gwarantuje natychmiastowego uruchomienia. Brak dostatecznego uproszczenia skomplikowanych procedur oznacza, że pracodawcy i pracownicy na decyzje mogą czekać co najmniej do połowy kwietnia, nie mówiąc o pieniądzach, tak potrzebnych dla zbudowania bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin.

Z kolei pakiet pomocy dla firm to jeszcze zbyt mało odważne deklaracje, które nie pozwalają myśleć przedsiębiorcom o ratowaniu firm i zatrudnienia. Brak wśród nich szczegółowych mechanizmów odroczenia zobowiązań podatkowych, czy innych opłat i danin oraz instrumentów niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej. Taka sytuacja oznacza potencjalny koniec działalności małych oraz większych zakładów usługowych i produkcyjnych, a dla pracowników do wizja bezrobocia.

Przyszedł czas na pilne działania w obszarze gospodarki, zbudowania bezpieczeństwa ekonomicznego polskich firm, a co za tym idzie ich pracowników. W przeciwnym razie, w miejsce solidarności i mobilizacji w walce z wirusem pojawi się strach o dalszą egzystencję, o losy pracowników i ich rodzin, o przyszłość małych, średnich i wielkich biznesów. Już dziś słyszymy dramatyczne doniesienia o problemach wielu branż - firm produkcyjnych, transportowych, niektórych usług dla ludności, firm doradczych, turystycznych, firm marketingowych i szkoleniowych. Prowadzimy dziś wojnę z czasem o zdrowie, ale jednocześnie wojnę o przyszłość. Dlatego apelujemy do rządu, aby do zaproponowanych działań dodać postulaty i propozycje zgłaszane przez partnerów społecznych.

Oczekujemy, że Pan Premier w trybie nadzwyczajnym, pilnie prześle Pakiet do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego, aby Partnerzy społeczni mogli odnieść się do tych propozycji wzbogacając je o wszystkie potrzebne rozwiązania.

Sygnatariuszami są :

Pracodawcy RP

Business Centre Club

Konfederacja Lewiatan

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Związek Rzemiosła Polskiego


Apel jest dostępny również tutaj.