APEL CZTERECH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I DWÓCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH O WSPÓŁPRACĘ W WALCE ZE SKUTKAMI PANDEMII

Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, BCC, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, apelują do rządu i wszystkich sił politycznych o dialog i współdziałanie na rzecz odbudowy bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków oraz ograniczania społecznych i gospodarczych skutków pandemii.

„Dziś z perspektywy rosnących wykładniczo zachorowań i wzrostu zgonów ofiar COVID - 19 w Polsce, każdy przypadek poszukiwania tematów zastępczych, czy podejmowania innych działań kosztem wysiłków na rzecz poprawy sytuacji w sferze ochrony zdrowia, oznacza odpowiedzialność za wzrost zachorowań oraz pogarszanie się sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym kraju" - podkreślają suygnatariusze.

Apel jest dostępny tutaj.