APEL CZTERECH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I DWÓCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH O POWSTRZYMANIE SIĘ PRZED LOCKDOWNEM

Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, BCC, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego apelują o niezamykanie gospodarki, o powstrzymanie się przed dalszymi ograniczeniami działania sektorów produkcji, handlu czy usług.

- Gospodarka i ochrona zatrudnienia powinny być dziś priorytetem, a ograniczenia są uzasadnione tylko w przypadkach absolutnej konieczności - zaznaczają sygnatariusze.

Apel jest dostępny tutaj.