Zapytanie ofertowe do projektu „DIALOG SPOŁECZNY W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM”, FINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z KONKURSU „SUPPORT FOR SOCIAL DIALOGUE” SOCPL-2021-SOC-DIALOG

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ankietowego o stanie wiedzy na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz oczekiwań przedsiębiorców pod względem m.in. zmian legislacyjnych dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania firm w gospodarce o obiegu zamkniętym.


Zapytanie ofertowe nr 1_2023_DFE tutaj.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NR 1_2023_DFE tutaj.

Załącznik 1 do zapytania ofertowego nr 1_2023_DFE tutaj.

Wzór umowy do zapytania ofertowego nr 1_2023_DFE tutaj.


W wyniku przeprowadzonej procedury 1/2023/DFE P oferta z najwyższą punktacją to oferta firmy Conspace sp. z o. o. Adama Biedrzyckiego 14a,60-272 Poznań. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.