Zaproszenie na konferencję Pracodawców RP i PIP "Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy" 23 września 2022

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na konferencję pt. „Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”, która odbędzie się w 23 września 2022 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz online za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa pracy w tym w szczególności inżynierów i specjalistów bhp, menadżerów oraz kadry zarządzającej wszystkich przedsiębiorstw bez względu na rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności.

Zwiększająca się ilość procesów związanych z pracą, zmiany warunków w zakresie miejsca zatrudnienia, cyfryzacja oraz związane z tym nowe lub zmieniające się zagrożenia wymuszają nowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Ideą jaka przyświeca naszej konferencji jest wskazanie korzyści płynących z działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, które są integralnym elementem rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu.

Liczne analizy, badania i opinie potwierdzają, że inwestycje w bezpieczne i higieniczne warunki pracy zwiększają nie tylko dobrostan pracowników oraz pracodawców, ale skutkują znaczącymi oszczędnościami i zyskami w przedsiębiorstwach, jak również redukcją wydatków publicznych. Istnieje poważne uzasadnienie ekonomiczne i gospodarcze dla inwestycji w bhp, ponieważ co roku na wydatki związane z urazami i chorobami zawodowymi przeznacza się 3,3 % europejskiego PKB. Znaczną część tych kosztów ponoszą nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale też pracodawcy chociażby ze względu na koszty absencji kadry pracowniczej.

Dlatego tak ważna jest współpraca przedsiębiorców i naukowców z jednostkami administracji publicznej na rzecz budowania świadomości i kultury bezpieczeństwa w oparciu o skuteczną edukację oraz wzmacnianie przekazu w zakresie potrzeby inwestowania nie w samo bhp, ale przede wszystkim w zdrowie i lepsze samopoczucie pracowników, jak również wydajności i stabilności bezpieczeństwa socjalnego.

Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Regulamin konferencji dostępny jest  tutaj.

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy dokonać do 13 września 2022 r. za pomocą formularza rejestracyjnego:

https://teams.microsoft.com/registration/02aUKq_EeU639UfZkQnxww,kv7UfVOEaU26nt5nXDnN_w,g2rIpClfqEeOYoq44xzjHA,_YHJ4TJDB0-Ybpyai9gRYg,9Mv_8_Ll-02tCsXgi6BFhA,P9-g2u-MrkmjzrNKnbS_fQ?mode=read&tenantId=2a9466d3-c4af-4e79-b7f5-47d99109f1c3&skipauthstrap=1

Link do konferencji zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym. Link będzie aktywny w dniu konferencji.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w Konferencji!