Spotkanie Pracodawców RP z Ministrem Krzysztofem Saczką

23 lutego 2023 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Krzysztofem Saczką, w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W trakcie spotkania omówiono uwagi zgłoszone z ramienia Pracodawców RP podczas konsultacji publicznych projektu. Ponadto w dyskusji wskazano pozytywne i negatywne konsekwencje wynikające z projektowanych rozwiązań, które mogą dotyczyć zarówno pacjentów, jak i przedsiębiorców.

Pracodawcy RP pozostają otwarci na współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.