Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów z Komisarzem UE ds. Rynku Wewnętrznego Thierry Bretonem z udziałem Wiceprezydenta Pracodawców RP Krzysztofa Krystowskiego

W dniu 30 czerwca odbyło się wirtualne spotkanie członków Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów (European Clusters Alliance) z Komisarzem UE ds. Rynku Wewnętrznego Thierry Bretonem. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Krystowski, Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Związku Klastrów Polskich i Śląskiego Klastra Lotniczego. 

Dyskutanci zgodzili się, że klastry odgrywają kluczową rolę w gospodarczej odbudowie jednolitego rynku oraz w jego przystosowaniu do zielonej i cyfrowej przyszłości. Ich zdaniem Komisja Europejska i klastry mogą wspólnie zaszczepiać i promować te koncepcje na lokalnym gruncie oraz korzystać z atutów klastrów: kolektywnego działania, współpracy i silnego partnerstwa.

Członkowie European Clusters Alliance podkreślali gotowość do działania i prosili o powierzenie im większej roli w implementacji polityk przemysłowych Unii Europejskiej. – Klastry to nie organizacje lobbingowe: jesteśmy praktykami biznesu, którzy współpracują z firmami – podkreślił Wiceprezydent Krzysztof Krystowski.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu spotkania (wypowiedź Krzysztofa Krystowskiego od 50:10):