Spółka PGNiG Obrót Detaliczny dołączyła do Pracodawców RP

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny, będąca częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jest liderem sprzedaży gazu ziemnego w Polsce. Głównym zadaniem spółki w ramach Grupy, jest obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej. Z jej usług korzysta ponad 7 milionów klientów, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy oraz - przede wszystkim - większość gospodarstw domowych w Polsce. Oprócz produktu podstawowego, jakim jest gaz ziemny, spółka oferuje liczne usługi oraz rozwiązania dodatkowe, komplementarne do oferty gazowej, jak i wykorzystujące odnawialne źródła energii. Spółka świadczy usługi na terenie całego kraju i posiada ogólnopolską sieć obsługi klienta. 

Spółka specjalizuje się w sprzedaży:

• gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego)

• energii elektrycznej,

• skompresowanego gazu ziemnego (CNG),

• skroplonego gazu ziemnego (LNG),

• techniki grzewczej i fotowoltaiki, w tym: instalacji fotowoltaicznych, kotłów gazowych, pomp ciepła,

• produktów okołoenergetycznych i dla domu, takich jak: usługi assistance, ubezpieczeniowe i medyczne,

• usług z obszaru efektywności energetycznej, dedykowanych klientom biznesowym, poszukującym rozwiązań w procesach modernizacyjnych i transformacyjnych.

PGNiG Obrót Detaliczny to zespół ponad 2500 specjalistów z różnych dziedzin. Spółka zapewnia swoim pracownikom stabilne zatrudnienie, atrakcyjne, adekwatne do zajmowanego stanowiska wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz bogaty pakiet dodatkowych benefitów. 

Witamy PGNiG Obrót Detaliczny wśród członków Pracodawców RP!