Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Senat: zniesienie 30-krotności limitu składek za rok

Argumenty Pracodawców RP oraz innych ekspertów przekonały senatorów senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Nowelizacja przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które znoszą górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zgodnie z poprawkami przegłosowanymi na posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – otrzyma roczne vacatio legis.

Senatorowie wysłuchali apeli Pracodawców RP oraz pozostałych partnerów społecznych i przyjęli poprawkę dającą firmom więcej czasu na przygotowanie się do głębokich zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.

To właściwa decyzja. Pracodawcy RP ostrzegali, że w większości dużych przedsiębiorstw zatrudniających wysoko wynagradzanych pracowników budżety na przyszły rok zostały zaplanowane już kilka miesięcy temu. Ich zmiana z dnia na dzień nie wchodziła w rachubę. Gwałtowny wzrost kosztów pracowniczych doprowadziłby nie tylko do rezygnacji z planowanych podwyżek wynagrodzeń, ale i zwolnienia części pracowników.Dzięki otwartości senatorów na dyskusję oraz nasze merytoryczne argumenty, negatywne skutki tej nowelizacji zostaną ograniczone. Polskie prawo, reguły gry rynkowej oraz rachunek ekonomiczny przedsiębiorstw nie staną się jeszcze bardziej niestabilne i nieprzewidywalne. Przypadek tej nowelizacji to dowód na to, że strona rządowa musi wystrzegać się ekspresowego procedowania projektów aktów prawnych wywołujących tak potężne skutki finansowe dla pracowników i pracodawców. Ten projekt spowodowałby zmiany kosztujące ponad 5 mld zł rocznie. Jest to skala nie do udźwignięcia z dnia na dzień.

Odroczenie momentu wejścia w życie nowych przepisów nie oznacza też, że przestały one być złym rozwiązaniem. Pracodawcy RP podtrzymują opinię, iż zniesienie tzw. limitu trzydziestokrotności nie przyniesie na dłuższą metę ani większej redystrybucji dochodów, ani też poprawy sytuacji finansów publicznych.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej