Samoregulacja największych koncernów branżowych w zakresie beztytoniowych woreczków z nikotyną

Samoregulacja największych koncernów branżowych w zakresie beztytoniowych woreczków z nikotyną

W siedzibie Pracodawców RP, cztery spółki: British American Tobacco Trading Polska sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska S.A., Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. oraz Swedish Match podpisały kodeks rynkowy. Reguluje on standardy produktów i prowadzenia sprzedaży beztytoniowych woreczków nikotynowych.

Podpisany dokument określa dobrowolne, wypracowane przez branżę ramy samoregulacji w zakresie woreczków z nikotyną bez tytoniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

„Dzisiejsze podpisanie kodeksu jest wyrazem wspólnego patrzenia przez branżę na sprawy podstawowe w kategorii beztytoniowych woreczków nikotynowych. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt prowadzenia zaawansowanych prac w Ministerstwie Finansów w sprawie podatku akcyzowego na te produkty, który powinien być w niedalekiej przyszłości wprowadzony. Ale wyrazem dojrzałości reprezentantów tej kategorii jest fakt, że dokonują samoregulacji, biorąc pod uwagę, że produkty są dostępne w szerokiej dystrybucji. Tak powinny działać odpowiedzialne społecznie organizacje”- powiedział Rafał Dutkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej.

Docelową grupą konsumentów woreczków z nikotyną bez tytoniu są pełnoletni (powyżej 18 roku życia) palacze papierosów. Woreczki z nikotyną stanowią dla nich kolejną bezdymną alternatywę, oprócz elektronicznych papierosów i wyrobów tytoniowych do podgrzewania. „Woreczki z nikotyną” to produkty nie zawierające tytoniu - zawierają głównie związki, środki aromatyzujące, nikotynę i substrat wytwarzany zwykle z celulozy - przeznaczone do stosowania doustnego poprzez umieszczenie woreczka pomiędzy dziąsłem a policzkiem lub górną wargą.

Sygnatariusze kodeksu rekomendują, aby zawartość nikotyny nie przekraczała 20 mg na woreczek, a sam produkt nie był sprzedawany osobom poniżej 18 roku życia (jasny komunikat na opakowaniu). W kodeksie strony zobowiązały się do umieszczania na opakowaniach ostrzeżeń zdrowotnych i podstawowych informacji dla konsumentów m.in. o składnikach produktu, zawartości nikotyny w woreczku z nikotyną bez tytoniu, wadze woreczka z nikotyną bez tytoniu oraz dacie produkcji i przydatności do spożycia.

Kodeks zawiera również zasady dotyczące komunikacji marketingowej woreczków nikotynowych. Stanowią one w szczególności, że wszelkie działania sprzedażowe powinny być kierowane wyłącznie do osób powyżej 18 roku życia, a treść i kanały komunikacji będą podlegały szeregowi zasad mającym zapewnić, że woreczki nie będą atrakcyjne dla osób poniżej 18 roku życia.

Beztytoniowe woreczki nikotynowe są już dostępne w kilku państwach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii i USA. Mając na uwadze, że pojedyncza kategoria produktów bezdymnych nie jest w stanie spełnić wymogów wszystkich pełnoletnich palaczy, potrzebne jest szerokie portfolio bezdymnych alternatyw opartych na badaniach naukowych, różniących się sposobem użycia, smakiem, ceną lub technologią.

Podczas palenia papierosów wytwarzane są wysokie poziomy szkodliwych substancji, a podczas używania woreczków nikotynowych nie tylko nie zachodzi proces spalania – nie zawierają one również tytoniu. Produkty takie jak doustne woreczki nikotynowe, w których nie zachodzi proces spalania, podczas gdy nie są wolne od ryzyka i zawierają nikotynę, będącą substancją uzależniającą, mają znaczący potencjał mniejszej szkodliwości niż papierosy, o ile zostały należycie przebadane a ich produkcja spełnia standardy jakości. Saszetki z nikotyną to realna alternatywna forma dostarczania nikotyny, która, jak pokazuje szwedzki przykład snusu (Szwecja osiągnęła najniższy wskaźnik osób palących papierosy oraz najmniejsza liczba zachorowań na raka płuca w UE), może przyspieszyć odchodzenie palaczy od papierosów.