Rady Nadzorcze wobec zmian Klimatu | Raport Chapter Zero Poland

Czy rady nadzorcze dostrzegają ryzyka bizesowe związane ze zmianami klimatu?

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Chapter Zero Poland. W raporcie komentarz Prezesa Zarządu Pracodawców RP Rafała Baniaka.

Pobierz raport: http://chapterzero.pl/badanie/