Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Rada Pracodawców RP powołała nowego Wiceprezydenta i Wiceprezydenta Wykonawczego

W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Pracodawców RP. Rada powołała na Wiceprezydenta Bartosza Mateusza Śliwę, Członka Zarządu PZL-Świdnik. Wiceprezydent Pracodawców RP Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i Śląskiego Klastra Lotniczego, został powołany na Wiceprezydenta Wykonawczego Pracodawców RP.


Bartosz Mateusz Śliwa pracuje w PZL-Świdnik od 2013 r., od 2018 r. jest Członkiem Zarządu. Wcześniej był związany z koncernami General Motors i FIAT. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach – magistrem inżynierem specjalności „Eksploatacja i utrzymanie pojazdów” – oraz Post Graduates Business Administration w Londynie.


Krzysztof Krystowski jest Prezesem Związku Klastrów Polskich oraz Śląskiego Klastra Lotniczego. Od wielu lat jest menadżerem w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się także w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Pełnił funkcję Wiceprezesa Leonardo Helicopters, właściciela PZL-Świdnik S.A., W latach 2003-06 był Wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (potem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy).