Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Rada Dialogu Społecznego zajmie się funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej

Ruszyły prace podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas kolejnych posiedzeń strony społeczna i rządowa będą dyskutować o funkcjonowaniu nowej struktury administracyjnej jaką jest KAS.

W Radzie Dialogu Społecznego został powołany podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony pracodawców, pracowników oraz strona rządowa. Celem zespołu jest m. in. monitorowanie efektywności działania KAS.

Przeprowadzona w marcu br. reforma polegała na połączeniu w jeden organ trzech niezależnych od siebie struktur: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Z takich rozmiarów przekształceniem  naturalnie wiążą się rozmaite problemy natury organizacyjnej. Dzięki powołaniu zespołu łatwiej będzie te problemy zdiagnozować, omówić i przekazać bezpośrednio do kierownictwa KAS. Przedstawiciele Pracodawców RP w składzie: Mariusz Korzeb, Marcin Konopacki i Łukasz Czucharski będą brali czynny udział w posiedzeniach zespołu i będą postulowali rozwiązania zmierzające do stworzenia przyjaznego przedsiębiorcom otoczenia prawnego i administracyjnego.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej