Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Rada Dialogu Społecznego przyjęła program pracy na 2020 r.

Na posiedzeniu plenarnym Rada Dialogu Społecznego, pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego, przyjęła program pracy na 2020 r.

Program pracy RDS na 2020 r.

  • Polityka rynku pracy w Polsce, kwalifikacje i kompetencje zawodowe w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.

  • Koszty pracy w Polsce – rekomendacje zmian.

  • Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania europejskie i ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

  • Przegląd i ocena funkcjonowania ustawy o RDS – opracowanie projektu nowelizacji ustawy.

  • Ocena systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i propozycje zmian.

  • System ochrony zdrowia – wypracowanie rekomendacji zmian.

  • Wynagrodzenia w sferze finansów publicznych – wypracowanie modelu kształtowania wynagrodzeń w tym obszarze.

  • Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

  • Rozpatrywanie wniosków wypracowanych przez Zespoły problemowe Rady, wynikających z ich programu prac.

Partnerzy społeczni dyskutowali też m. in. o budżecie państwa na 2020 r. oraz planowanej polityce resortu finansów w obszarze finansów publicznych.


Zapis wideo z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.