Prognozy gospodarcze na 2023 rok | Miesięczny przegląd ekonomiczny Pracodawców RP | listopad

W scenariuszu bazowym w Polsce spodziewam się redukcji rzeczowych zapasów firm, podtrzymania ekspansji fiskalnej do wyborów i umiarkowanego zwrotu w polityce fiskalnej po wyborach niezależnie od wyniku tych wyborów, ze względu na brak akceptacji społecznej dla racjonalnej polityki gospodarczej i konieczność powstania rządu koalicyjnego. W scenariuszu bazowym najbliższy rok to czas płonnych nadziei i straconych szans, w którym powiewy optymizmu pozwolą na utrzymanie dodatniego tempa wzrostu gospodarczego w skali całego roku kalendarzowego, mimo co najmniej jednego kwartału ujemnego wzrostu.

Treść przeglądu dostępna jest tutaj.

Warszawa, 17 listopada 2022 r.

Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista Pracodawców RP