Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

"Zdrowie jest istotnym warunkiem rozwoju gospodarczego"

Zdrowie jest nie tylko wartością samą w sobie, ale także istotnym warunkiem rozwoju gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo oznacza większą produktywność, dłuższą aktywność zawodową, a co za tym idzie szybszy wzrost gospodarczy, w tym - o czym powinni pamiętać politycy - większe przychody budżetowe - mówił Prezydent Pracodawców RP dr Andrzej Malinowski podczas rozpoczynającego się w poniedziałek 3. Kongresu “Zdrowie Polaków” 2021. 

Prezydent Pracodawców RP był jednym z gości, którzy wzięli udział w uroczystym otwarciu trzeciej edycji Kongresu “Zdrowie Polaków” 2021. Uczestniczyli w nim m.in. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha czy Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera.

Przedstawiamy przemówienie Prezydenta RP:

Pracodawcy nie mogą mieć obecnie dobrych nastrojów z powodu kryzysu, a właściwie trzech kryzysów, które się nie tylko wzajemnie przenikają, ale też tworzą związek przyczynowo-skutkowy. To:

  • kryzys epidemiologiczny, którego zakresu nikt nie jest w stanie oszacować.
  • kryzys ochrony zdrowia; widać wyraźnie, że w wielu krajach system ochrony zdrowia w obliczu pandemii bywa niesprawny.
  • a wbrew propagandzie kryzys gospodarczy, którego oznaki to ograniczenie aktywności gospodarczej i ograniczenie produkcji. To głównie problemy wynikające z ograniczeń po stronie podażowej. Pojawiają się już jednak także problemy wynikające z ograniczeń popytu.

Przedsiębiorcy nie potrafią prognozować dalszego przebiegu pandemii. I jest to podstawowe zagrożenie stojące dziś przed gospodarką polską, gospodarką europejską i gospodarką światową.

Ten kryzys pokazał nam kolejny raz, że zdrowie jest nie tylko wartością samą w sobie, ale także istotnym warunkiem rozwoju gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo oznacza większą produktywność, dłuższą aktywność zawodową, a co za tym idzie szybszy wzrost gospodarczy, w tym - o czym powinni pamiętać politycy - większe przychody budżetowe.

Zdajemy sobie sprawę, że wydatki na zdrowie pozostaną istotnym kosztem dla społeczeństwa, ale – przy właściwym wykorzystywaniu – powinny być traktowane jako wydatki pomagające kreować wzrost gospodarczy.

Inwestowanie w zdrowie nie jest doceniane przez polityków. A to inwestowanie nie tylko zwiększa wydajność ale także pomaga zmniejszyć przyszłe koszty związane z leczeniem chorób, którym można zapobiec. W obliczu starzenia populacji wydłużenie aktywności zawodowej i zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia. A to są warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansów publicznych oraz zdrowej, konkurencyjnej i szybko rosnącej gospodarki.

Mamy w tej chwili niezwykle ważne wydarzenie związane z wielkim skokiem państwa na kasę obywateli, które pieszczotliwie zostało nazwane „Polskim Ładem”. Działania, które dotyczą składki zdrowotnej, pozwalają przypuszczać, że zwiększą się wydatki na zdrowie. Mamy jednak w tym zakresie wątpliwości i to z różnych powodów. Po pierwsze, dotychczasowe doświadczenia pokazują, że te wydatki są mało efektywne. Po drugie, uważamy, że niewystarczający jest poziom elastyczności wydatkowania środków na opiekę zdrowotną np. w kontekście zachodzących zmian demograficznych oraz występujących zagrożeń epidemiologicznych.

Samo zwiększenie wydatków nie rozwiąże jednak problemów wynikających z braku wiarygodnych danych, na podstawie których można podejmować strategiczne decyzje dotyczące gospodarki, zdrowia publicznego i wzajemnych interakcji. Poza tym od dłuższego czasu brakuje nam wyznaczonych celów opisanych kryteriami jakościowymi i ilościowymi.

Pozostaje też kwestia złej alokacji środków. Słabość danych, brak sensownej analizy i priorytetów prowadzi wprost do głównej bolączki polskiego systemu zdrowia: marnotrawienia i tak skąpych środków na ochronę zdrowia.

Nieadekwatna polityka inwestycyjna, a w ślad za nią polityka bieżącego finansowania świadczeń, budowana bez rozpoznawania potrzeb, doprowadziła w wielu obszarach do nadmiernej konsumpcji jednych i generowaniu „kolejek” w innych świadczeniach, a w konsekwencji niewłaściwego wykorzystania dostępnych zasobów.

Cały system ochrony zdrowia został oparty na świadczeniodawcy. A rolą władzy publicznej jest stanie przede wszystkim na straży podmiotowości i interesów pacjentów, określenie takich zasad, które zdeterminują zachowanie świadczeniodawcy, gwarantujące skuteczność terapii i prewencji oraz bezpieczeństwo pacjenta.

***

3. Kongres 'Zdrowie Polaków' 2021 to debaty ekspertów, panele i wykłady. Hasło tegorocznego wydarzenia to 'Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość'. Więcej informacji o Kongresie znajdą Państwo pod tym linkiem.