Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Pracodawcy RP: W przedstawionym przez rząd KPO dostrzegamy co najwyżej zmarnowaną szansę na rozwój

Pracodawcy RP przygotowali stanowisko, nakreślające podstawowe uwagi i wątpliwości względem zaproponowanego przez rząd pod koniec lutego br. Krajowego Planu Odbudowy. 
Krajowy Plan Odbudowy stanowi podstawę wykorzystania dodatkowej puli środków europejskich dostępnych w ramach instrumentu Next Generation EU. Celem ustanowienia tego mechanizmu była odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, a także wzmocnienie odporności przedsiębiorstw i ochrony zdrowia. Alokacja środków dla Polski to niemal 24 mld euro dotacji oraz ponad 34 mld euro pożyczek. Pieniądze te powinny zostać wykorzystane w taki sposób, by przyniosły największy możliwy zysk dla gospodarki. Niestety, w przedstawionym przez rząd pod koniec lutego br. dokumencie dostrzegamy co najwyżej zmarnowaną szansę na rozwój. 

Czasu jest mało, jednak wierzymy, że nasz wkład pozwoli na skorygowanie KPO i uczyni ten dokument lepszym, przez co w większym stopniu pomoże on wrócić na właściwe tory przedsiębiorcom i całej gospodarce.

Pełne stanowisko jest dostępne tutaj.