Pracodawcy RP pytają o społeczno-gospodarcze nastroje i obawy przed nadchodzącym 2023 r.

Kryzys energetyczny, wysoka inflacja czy wojna w Ukrainie – to tylko kilka przykładów poważnych problemów, jakie stanęły i wciąż stoją przed polskimi przedsiębiorcami. Nie da się ukryć, że kryzysowa sytuacja coraz bardziej uderza w działające na polskim rynku firmy. Trudno też oczekiwać, że wraz z końcem roku te gospodarcze problemy znikną. Dlatego zapytaliśmy członków Pracodawców RP o społeczno-gospodarcze nastroje i obawy przed nadchodzącym Nowym Rokiem. 

Jakich barier dla działalności firmy obawia się Pan/Pani w 2023 roku?

Wzrostu cen i inflacji – tego najbardziej w przyszłym roku obawiają się przedsiębiorcy. Odpowiedź tę wybrało ponad 90 proc (90,9%) ankietowanych. Kolejne, przyszłoroczne obawy w związku z prowadzeniem biznesu, według pracodawców, to: nagłe, zaskakujące wprowadzanie nowych zmian w przepisach gospodarczych i podatkowych (54,5%), spadek zamówień czy pogorszenie kondycji finansowej dostawców lub odbiorców (40,9%). Ponad jedna trzecia pytanych obawia się też deficytu kadr lub presji płacowej (36,4%), zatorów płatniczych i problemów z płynnością finansową firmy (31,8%), a także problemów z dostępnością materiałów i energii (27,3%).


Co ważne w ankiecie Pracodawców RP przedsiębiorcy mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Dlatego tak prezentuje się procentowa struktura odpowiedzi na poszczególne pytania.

W ankiecie zapytaliśmy też jakie działania przedsiębiorcy zamierzają podjąć w związku z przyszłorocznymi obawami?

Zdecydowana większość (86,4%) zamierza wprowadzić oszczędności. 

Nieco mniej niż połowa (40,9%) wprost deklaruje, że zamierza podnieść ceny towarów i usług. Kolejne działania, które zamierzają wprowadzić członkowie Pracodawców RP to ograniczenie inwestycji (36,4%), a także zredukować zatrudnienie lub obniżyć wynagrodzenie (22,7%). 


Połowa ankietowanych przez Pracodawców RP firm to przedsiębiorstwa duże, zatrudniające ponad 250 pracowników. Pozostali udzielający odpowiedzi to szefowie małych i mikro przedsiębiorstw.

***

Warszawa, 29 grudnia 2022r.