Pracodawcy RP o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Pracodawcy RP, jako organizacja biorąca aktywny udział w pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, doceniają i jednocześnie wyrażają podziękowanie za wkład pracy włożony w tworzenie nowych regulacji systemowych.

Na szczególną uwagę zasługuje m.in. obecnie przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia rekomendacja w sprawie zmiany sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki tym rozwiązaniom świadczeniodawcy mogą skutecznie wypełnić zapisy wskazanej ustawy, przeznaczając środki na długo oczekiwane i w pełni zasłużone podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych.

Pracodawcy RP w swojej strukturze zrzeszają organizacje skupiające największą liczbę podmiotów leczniczych. Z uwagi na to jesteśmy żywo zainteresowani ww. ustawą i mamy nadzieję, że wszystkie zidentyfikowane na tym etapie problemy i nieprawidłowości – zarówno natury formalno-prawnej, jak i interpretacyjnej – związane z przedmiotowym dokumentem będą na bieżąco omawiane oraz rozwiązywane. Jesteśmy przekonani, że w ramach cyklicznych spotkań Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia będziemy w stanie wspólnie z pomocą wszystkich partnerów wypracować stosowną ścieżkę postępowania.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, jak również Narodowym Funduszem Zdrowia i ze swojej strony deklarujemy niezmienne wsparcie dla dalszych działań nad rozwojem skutecznego systemu ochrony zdrowia, który dbałość o jakość leczenia i dobro pacjenta stawia zawsze na pierwszym miejscu.

***

Warszawa, 27 lipca 2022 r.