Pracodawcy RP o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Pracodawcy RP od lat czynią aktywne starania na rzecz wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów, które premiowałyby podmioty dbające o jakość realizowanych świadczeń medycznych. Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, stanowiący kulminację wieloletnich prac i dyskusji systemowych nad tym zagadnieniem, jest projektem niezwykle istotnym i potrzebnym – zarówno z perspektywy pacjentów, jak i całego sektora polskiej ochrony zdrowia.

Pracodawcy RP pokładają olbrzymią nadzieję, że zaproponowane w tym projekcie rozwiązania zapewnią zmianę organizacji i finasowania polskiego systemu opieki zdrowotnej na model zorientowany na efektywność procesu terapeutycznego i co za tym idzie – rezultat leczenia.

Model organizacji opieki zdrowotnej oparty o monitoring i systematyczną poprawę efektywności procesu leczenia sprzyja upowszechnieniu opieki koordynowanej i kompleksowemu spojrzeniu na potrzeby zdrowotne pacjentów. Ta filozofia dążąca do optymalnego wykorzystania zasobów kadrowych, sprzętowych i organizacyjnych w sposób bezpośredni przyczynia się do poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, jak i szerszej adopcji innowacji (lekowych, technologicznych) w całym procesie terapeutycznym. W ocenie Pracodawców RP zasadne będzie dokonanie kilku korekt w zakresie przepisów adresujących obszar autoryzacji i akredytacji, które zapewne przyczynią się realizacji zakładanych celów.

Pełna treść pisma w tej sprawie dostępna jest tutaj.

***