Pracodawcy RP działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Prezes Pracodawców RP Rafał Baniak podpisał list intencyjny pomiędzy Pracodawcami RP a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP. Inicjatywa ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń zmierzających do zapewnienia ciągłej poprawy ochrony człowieka w pracy oraz kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.

Służba BHP nie funkcjonuje bez pracodawców. Wspólny cel pracodawcy i służb BHP to ochrona pracownika w środowisku pracy. Dlatego cieszę się z podpisania listu intencyjnego o współpracy z Pracodawcami RP – powiedziała Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Bożejewicz

Prezes Pracodawców RP Rafał Baniak podkreślił, że ochrona pracownika w środowisku pracy to niezwykle ważne działanie z punktu widzenia pracodawcy. Zdaniem Prezesa Pracodawców RP niezwykle istotne jest by to porozumienie przełożyło się na konkretne działania mające poprawić bezpieczeństwo pracy.

Co ważne na bezpieczeństwo pracy zwraca też uwagę Międzynarodowa Konferencja Pracy. W Genewie delegaci przyjęli rezolucję o dodaniu zasady bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy do Deklaracji MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy). 

Więcej informacji:  Międzynarodowa Organizacja Pracy: Bezpieczeństwo i higiena pracy podstawową zasadą i prawem pracy | Aktualności (pracodawcyrp.pl)

***

Warszawa, 14 czerwca 2022 r.