"Praca na zdrowie" | Centrum Konsultacyjne – broszura informacyjna

W ramach podpisanego przez Pracodawców RP i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera porozumienia o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników, publikujemy trzeci materiał z cyklu „praca na zdrowie” przygotowany przez Instytut.

Praca na zdrowie to projekt, realizowany przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, w wyniku którego powstał portal dla pracodawców, menadżerów, specjalistów HR, PR, EB, CSR, BHP i medycyny pracy na temat zarządzania zdrowiem różnych grup wiekowych personelu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą, w której znaleźć można szczegółowe informacje na temat działalności Centrum Konsultacyjnego oraz zagadnienia dotyczące wzmacniania i podtrzymywania zdolności do pracy wszystkich pokoleń pracowników.

Broszura jest materiałem bezpłatnym, dostępnym w formie elektronicznej na stronie projektu: https://pracanazdrowie.pl/centrum-konsultacyjne-broszura-informacyjna/