Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Powstaje Platforma Gospodarka Przyszłości

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, powołał do życia Platformę Gospodarka Przyszłości. Jej zadaniem będzie dyskutowanie oraz opiniowanie bieżących wydarzeń z życia gospodarczego i publicznego. – Dzięki funkcjonowaniu Platformy chcemy się dzielić doświadczeniem z różnych sektorów i branż, nawiązując do działań legislacyjnych władz i sposobu funkcjonowania państwa – informują Pracodawcy RP. 

Decyzje gospodarcze, społeczne i polityczne wpływają na siebie bardzo intensywnie, natomiast skutki odczuwane są przez pracodawców na wielu płaszczyznach życia. To właśnie obecne wydarzenia publiczne oraz działania władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej, które coraz częściej znajdują się na styku decyzji polityczno-gospodarczych, spowodowały potrzebę powołania cross sektorowej Platformy Gospodarka Przyszłości.

Według Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP, głównym zadaniem Platformy będzie dyskutowanie oraz opiniowanie bieżących wydarzeń z życia gospodarczego i publicznego.

Dzięki funkcjonowaniu Platformy chcemy się dzielić doświadczeniem z różnych sektorów i branż, nawiązując do działań legislacyjnych władz i sposobu funkcjonowania państwa. Będziemy starać się wypracowywać formalne stanowiska Pracodawców RP, którym przyświeca idea wspólnego działania na rzecz zdrowej gospodarki.

Tematem pierwszego spotkania Platformy Gospodarka Przyszłości będzie Krajowy Plan Odbudowy. Jeśli ma on decydować o stworzeniu nowych możliwości po-pandemicznych, to rozbiór jego składowych oraz sposobu zarządzania nim jest punktem wyjścia do poważnego planowania większości przedsięwzięć gospodarczych. Na poziomie wielu przedsiębiorstw będzie kluczowe, w jaki sposób i czy w ogóle będą one mogły brać udział w realizacji projektów objętych KPO.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie inicjujące powstanie Platformy Gospodarka Przyszłości, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 w formie zdalnej.

W razie chęci uczestnictwa, prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: j.eysmont@pracodawcyrp.pl