Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Jak Polski Ład wpłynie na rynek pracy

- Obawiam się, że ruch podatkowy w Polskim Ładzie zamknie nam na 10 lat możliwość zrobienia prozatrudnieniowej zmiany w podatkach – powiedział Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych, na spotkaniu Platformy Finansowej pt. 'Polski Ład: jak wpłynie na rynek pracy?'.

Niedawno ogłoszony Polski Ład to rządowy program społecznych i gospodarczych reform. W ramach Platformy Finansowej odbyło się spotkanie dotyczącego wpływu tych zapowiadanych zmian na rynek pracy. - Niezależnie od tego, czy myślimy, że to jest program wyborczy czy konkretny program rządu, wydaje mi się, że warto się nad tym zagadnieniem pochylić. Rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem tych zmian. Rynek pracy jest niezwykle ważny dla pracodawców. Wielu z nich, zwłaszcza przed pandemią, przyznawało, że trudnością rozwojową był problem ze znalezieniem pracowników. Teraz mamy najniższe bezrobocie w UE. I dlatego pojawia się pytanie: czy możemy jako przedsiębiorcy spojrzeć w przyszłość z nadzieją? – pytał na wstępie prowadzący spotkanie prof. Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawców RP.

- W Polskim Ładzie jest sekcja dotycząca rynku pracy, jest tam kilka idei, kilka zapowiedzianych działań, na różnym poziomie szczegółowości. Jednocześnie rynek pracy nie jest wyizolowaną wyspą od życia społeczno-gospodarczego, więc na rynek pracy mogą wpływać koncepcje lub ich brak w innych wymiarach np. technologii czy polityki senioralnej - odpowiedział Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. – Tym bardziej, że przez najbliższe 30 lat będziemy krajem niskiego bezrobocia, bo będzie coraz mniej ludzi w Polsce – dodał Lewandowski. Dlatego wymienił główne wyzwania stojące przed polskim rynkiem pracy. To starzenie się ludności i spadek podaży pracy, zmiany strukturalne – nowe technologie i umiejętności, a także płace, segmentacja rynku pracy i spójność społeczna.

- Przed Euro 2012 odbyło się wielkie szorowanie Dworca Centralnego, to spowodowało, że przez kolejne 15 lat nie przejdzie on remontu, chociaż już nie przystaje do XXI wieku. Teraz obawiam się, że ruch podatkowy w Polskim Ładzie zamknie nam na 10 lat możliwość zrobienia prozatrudnieniowej zmiany w podatkach. Nie będzie można robić za 3 lata kolejnej zmiany, bo niedawno robiliśmy coś wielkiego – stwierdził na koniec prezes Piotr Lewandowski.

Prof. Paweł Wojciechowski przypomniał na koniec, że m.in. dlatego w ramach Rady Przedsiębiorczości wystosowano do rządu apel, aby powstrzymać tempo prac nad Polskim Ładem.