„Po pierwsze ZDROWIE” podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu


5 września 2023 r., podczas Forum Ochrony Zdrowia odbywającego się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, o godz. 12:00 w sali 6.23 (VI piętro Hotelu Gołębiewski) rozpocznie się panel dyskusyjny Pracodawców RP pt.: „Po pierwsze ZDROWIE”.


Poniżej szczegóły wydarzenia:

MODERATOR: Bartosz Kwiatek

GOŚĆ SPECJALNY: Rafał Dutkiewicz – Prezes Zarządu Pracodawców RP

PRELEGENCI:

1. Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

2. Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

3. Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

4. Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta

5. Prof. Jarosław Pinkas – Konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego

6. Dr Piotr Warczyński – Doradca Prezesa Pracodawców RP

7. Dr Andrzej Mądrala – Członek Rady Pracodawców RP

Konieczna jest zmiana podejścia do systemu ochrony zdrowia – niezbędne jest nadanie ochronie zdrowia wiodącego priorytetu – zarówno w działaniach rządu, jak i w świadomości społeczeństwa. Niezbędna jest także poprawa wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia, jak również profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu budowania bezpiecznej przyszłości zdrowotnej obywateli. Pracodawcy RP starali się znaleźć odpowiedź na pytanie co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu, a także w jaki sposób poprawić opiekę zdrowotną. Wynikiem naszych działań jest dokument „Po pierwsze ZDROWIE” oraz wynikające z niego rekomendacje i o tych rekomendacjach będziemy rozmawiać, aby wspólnie odpowiedzieć na pytania:

1) co zrobić, aby ochrona zdrowia stała się prawdziwym priorytetem naszego rządu;

2) w jaki sposób przejść z interwencyjnego na strategiczny i planowy model finansowania poprawy dostępu do świadczeń medycznych;

3) w jaki sposób efektywnie alokować coroczny wzrost publicznych środków na zdrowie;

4) co zrobić, aby właściwie wykorzystać zasoby systemu (prywatnego; aptek, zasobów kadrowych, medycyny pracy);

5) co zrobić, aby zapewnić dostęp do innowacyjnych terapii.


PONADTO ZAPRASZAMY:

  • do specjalnej STREFY ZDROWIA (VI piętro Hotelu Gołębiewski), gdzie jak co roku organizujemy punkt bezpłatnych szczepień. W dniach 5-6.09.2023 r. będzie można zaszczepić się przeciw grypie oraz tężcowi, krztuścowi i błonicy,
  • do śledzenia wydarzenia specjalnego, które odbędzie się 6.09.2023 r., w godz. 18:20-20:20, Hotel Gołębiewski (sala 6.24) – OKRĄGŁY STÓŁ „PRIORYTETY ZDROWOTNE POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 2025” z udziałem Dr. Andrzeja Mądrali – Członka Rady Pracodawców RP, Artura Białkowskiego – Członka Rady Pracodawców RP oraz Pawła Łangowskiego – Przewodniczącego Zespołu ds. Zdrowia w SGI Europe (z ramienia Pracodawców RP).