PBE ELBUD W KATOWICACH Sp. z o.o. dołączyło do Pracodawców RP

PBE ELBUD W KATOWICACH Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo działające w sektorze budownictwa elektroenergetycznego wysokich i najwyższych napięć od 75 lat. Przez okres swojego istnienia wybudowało lub zmodernizowało kilkanaście tysięcy kilometrów linii oraz kilkaset stacji o napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV zlokalizowanych na terenie całej Polski. Firma od lat konsekwentnie rozwija swój potencjał, inwestując w rozwój swoich pracowników oraz w nowe technologie. Potwierdzeniem tego są liczne wyróżnienia za wdrożenie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań, będących wynikiem autorskiej myśli technicznej i inspiracji naszych pracowników. Jako pierwsza firma w Polsce w branży budownictwa elektroenergetycznego wdrożyła w 1997 r. System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001.

Więcej na www.elbud.katowice.pl

Witamy PBE ELBUD KATOWICE Polska wśród członków Pracodawców RP!