Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Ona nie daje im pracować! Pracodawcy stoją przed dużym wyzwaniem

Pracodawcy RP przeprowadzili wśród zrzeszonych podmiotów ankietę, badającą ich wiedzę na temat występowania migreny wśród pracowników. Właścicieli firm zapytano także o sposoby radzenia sobie z absencją lub obniżoną wydajnością pracowników, spowodowaną tą chorobą. Na poziomie deklaracji jest kolorowo – ponad połowa pracodawców zapewnia, że wspiera pracowników cierpiących na migrenę. Jak jest w rzeczywistości?

Przewlekła migrena to problem, który dotyczy prawie 400 tys. osób w Polsce1. W tej populacji znajdują się osoby w wieku 25 – 55 lat, czyli okresie najwyższej aktywności zawodowej2. Część tej grupy znajduje się w bardzo trudnej sytuacji nie tylko zdrowotnej, ale także związanej ze swoim miejscem pracy. Osoby te odczuwają silny ból, który powstaje bez widocznych z zewnątrz przyczyn, co stanowić może dla nich źródło głębokiego wstydu3. Ukrywanie bólu i próba jego przetrzymania to jedna z prawdopodobnych strategii pracownika z obawy przed utratą pracy. Czy zatem pracodawcy mają szansę na to, żeby zmierzyć się z problemem, jakim jest migrena?

Migrena nie wybiera

Jak pokazuje ankieta przeprowadzona przez Pracodawców RP – inicjatora kampanii społeczno-edukacyjnej „Razem pokonajmy migrenę zawodowo” – ponad 76 proc4. przedsiębiorców biorących udział w ankiecie deklaruje, że wiedzą o osobach z migreną w ich firmie. Pracodawcy są także świadomi niedogodności, jakie związane są z migreną. Jednocześnie, według Work Foundation, pomimo, że 63 proc. osób cierpiących na migrenę poinformowało pracodawcę o swojej chorobie, jedynie 18 proc. z nich zostało zaoferowane wsparcie5. Tę rozbieżność komentuje Arkadiusz Pączka, koordynator kampanii. – Pracodawcy nie są obojętni na problemy, które dotykają ich pracowników. Jednak z jednej strony towarzyszy im bariera świadomościowa – do tej pory migrena była dla nich „przypadłością” lub nawet „wymówką”, a teraz – „stała się” chorobą. Z drugiej strony pracodawcy dostrzegają szereg chorób, z jakimi borykają się pracownicy: depresja, stres czy właśnie migrena, jednak nie nabyli jeszcze umiejętności takiego kreowania miejsc pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort zarówno sobie, jak i pracownikowi oraz aby zrobić to w niedyskryminujący sposób – mówi.

Do zmiany gotowi? Start!

Według przeprowadzonej ankiety, 35,5 proc. pracodawców umożliwia pracownikom pracę zdalną. Tyle samo posługuje się zastępstwem na czas nieobecności osoby chorej, natomiast 29,4 proc. pracodawców deklaruje, że umożliwia pracownikom wykonywanie obowiązków w trybie elastycznego czasu pracy. Co istotne, ponad 23,5 proc. ankietowanych nie ma opracowanej strategii działania6.

Optymizmem napawa to, że 59 proc. pracodawców deklaruje wysoką skłonność do zmiany organizacji pracy w celu ułatwienia tym osobom funkcjonowania7. Jak zauważa Andrzej Śliwczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, trudno mówić o jednoznacznej recepcie na jednoczesną pomoc pracodawcom i pracownikom. Pracodawcy powinni mieć możliwość stosowania rozwiązań zwiększających elastyczność pracy ich pracowników, nie generując jednocześnie kosztów pośrednich.

Jedno jest pewne – bez gruntownej zmiany myślenia o migrenie nie jest możliwa skuteczna pomoc osobom chorującym na migrenie. Wiedza pracodawców na temat migreny jest rozproszona. Nawet jeśli większość z nich deklaruje chęć pomocy osobom chorującym na migrenę – nie do końca wie, w jaki sposób skutecznie tej pomocy udzielić, przy jednoczesnym zachowaniu standardów obowiązujących w firmie, czy uniknięciu strat finansowych. Aby to się zmieniło, migrena musi pojawić się w publicznym dyskursie, dając szansę wykreowania skutecznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdym miejscu pracy. 

1. Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa 2019, s. 38.
2. Tamże, s. 25.
3.  Tamże, s. 48.
4.  Ankieta Pracodawców RP, sierpień-wrzesień 2019 r., liczba zebranych odpowiedzi: 22.
5.  http://www.theworkfoundation.com/reports-migraines-impact-on-employment-in-europe/.
6. Ankieta Pracodawców RP, sierpień-wrzesień 2019 r., liczba zebranych odpowiedzi: 22.
7. Ankieta Pracodawców RP, sierpień-wrzesień 2019 r., liczba zebranych odpowiedzi: 22.