Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Nowi członkowie Pracodawców RP

Do Pracodawców RP dołączyli nowi członkowie:  GetBack SA, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi oraz Largo Capital.


GetBack S.A.

 GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Od marca 2014 roku spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii. Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1000 pracowników. GetBack S.A. jest zarządzającym wierzytelnościami, który zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi w 5 własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych reprezentowanych przez 5 towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Model biznesowy Grupy GetBack oparty jest na następujących filarach: zakup portfeli wierzytelności na rachunek własny, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zewnętrznych funduszy oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.

W 2016 roku 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o., która posiada wszystkie akcje GetBack S.A.

W lipcu 2017 roku akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.


Prezes Zarządu: Konrad Kąkolewski


STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi została założona w 1998 roku przez trójmiejskich specjalistów z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych. W pierwszym etapie funkcjonowania jako broker ubezpieczeniowy, priorytetem stało się wypracowywanie innowacyjnych procedur obsługi klienta, rozwój kompetencyjny personelu oraz wdrażanie zaawansowanego wsparcia technologicznego. Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi wyspecjalizowała się w systemowych rozwiązaniach korporacyjnego ładu ubezpieczeniowego realizowanych w oparciu o autorską filozofię Outsourcingu ryzyka.

Bazując na wypracowanych metodach oraz długookresowej strategii rozwoju broker ubezpieczeniowy STBU sukcesywnie stawał się jednym z wiodących w kraju, przekonując do siebie największe przedsiębiorstwa strategicznych sektorów gospodarki. Siedziba firmy mieści się w Sopocie. Posiadają również biuro w Warszawie oraz przedstawicielstwa w innych miastach Polski.

    Prezes Zarządu: Adam Lewandowski


    Largo Capital

Largo Capital Sp. z o.o. jest funduszem private equity powołanym w 2009 roku. Z powodzeniem działa już ponad 8 lat, stale poszerzając swój portfel inwestycyjny. Aktualne aktywa funduszu wynoszą ok 180 mln PLN. We wszystkich inwestycjach zapewnia sobie strategiczną rolę m. in. poprzez nabywanie pakietów większościowych i zaangażowanie w bezpośrednie zarządzanie.


Aktualnie fundusz jest zaangażowany w trzy projekty:
1. CryptoMind S.A to innowacyjna firma wyspecjalizowana w ochronie danych, która stworzyła UseCrypt, czyli profesjonalny systemem szyfrowanego przechowywania danych w chmurze. System uzyskał pozytywną opinię Wojskowej Akademii Technicznej, jak również Instytutu Łączności.


2. Dron House S.A. swoją ofertę opiera na czterech filarach: produkcji bezzałogowych statków powietrznych, usługach, szkoleniach i doradztwie.


3. iMe Polska S.A. to unikalny helpdesk technologiczny dostępny 24h na dobę/ 7 dni w tygodniu dla użytkowników profesjonalnych i indywidualnych.


    Prezes Zarządu: Jacek Kade