Najnowszy raport Navigator Capital Group: Corporate Governance na GPW

Raport Navigator Capital Group, który powstał m.in., we współpracy z Pracodawcami RP, został skoncentrowany wokół wybranych zagadnień ładu korporacyjnego tj. publikacji raportów rocznych, organizacji zwyczajnego walnego zgromadzenia i komunikacji w sprawie dywidend. Całość materiału została przedstawiona z perspektywy jednego, ciągłego i złożonego procesu skupionego na wypłacie dywidendy.

Raport Navigator Capital Group dotyczy całego rynku regulowanego GPW i obejmuje zdarzenia, jakie miały miejsce w 2017 r.  

Navigator Capital Group szczegółowo prezentuje szeroką praktykę rynkową, a dodatkowo w uporządkowany sposób przywołuje także poszczególne przepisy prawne oraz Dobre Praktyki GPW odnoszące się do przedmiotowych zagadnień. Analiza stosowania wybranych Dobrych Praktyk GPW została dokonana poprzez przegląd faktycznego zachowania emitentów, a nie tylko z poziomu samych oświadczeń o ich stosowaniu.

Zgodnie z Raportem:

    • przeciętny dla rynku okres pomiędzy dniem publikacji raportu rocznego za 2016 r., a dniem wypłaty dywidendy w 2017 r. wyniósł 112 dni tj. równo 16 tygodni

    • co czwarta spółka opublikowała raport roczny za 2016 r. w terminie innym niż pierwotnie deklarowała, przy czym dwa razy więcej spółek opóźnia publikację niż       przyspiesza

    • blisko jedna trzecia emitentów przekazała raport roczny w ostatnim możliwym tygodniu przed upływem dozwolonego terminu publikacji

    • ok. 75 proc. spółek przekazało rekomendacje zarządu co do wypłaty dywidendy przynajmniej na 2 miesiące przed dniem zwyczajnego walnego zgromadzenia, a w ok. 45        proc. przypadków rady nadzorcze odniosły się do tych rekomendacji jeszcze tego samego dnia

    • ponad trzy czwarte spółek odłożyło zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia na ok. 7-12 tygodni po publikacji raportu rocznego za 2016 r. 

    • ponad 90 proc. spółek, które wypłaciły dywidendę za 2016 r. wyznaczyły terminy dywidendy z poszanowaniem zasad Dobrych Praktyk GPW tj. okres przypadający       pomiędzy dniem dywidendy, a terminem wypłaty dywidendy nie był dłuższy niż 15 dni roboczych.

Raport dowodzi, że wśród emitentów z GPW jest wiele spółek, które rozumieją istotę kształtowania dobrych relacji inwestorskich przestrzegając przy tym zasad ładu korporacyjnego. Jednocześnie na rynku funkcjonuje wciąż liczne grono spółek, które nieszczególnie przykładają się do stosowania wybranych Dobrych Praktyk GPW i to często pomimo wcześniejszej deklaracji ich respektowania. 

Partnerami Raportu są GPW, Parkiet oraz Pracodawcy RP.

Pobierz Raport


Recenzja Wiceprezydenta Piotra Kamińskiego: