Prezentacja Raportu legislacyjnego „7 zasad stanowienia prawa w Polsce"

19 września br. w siedzibie Pracodawców RP odbyła się prezentacja Raportu legislacyjnego „7 zasad stanowienia prawa w Polsce”. 


„7 zasad stanowienia prawa w Polsce” to dokument w którym analizujemy i oceniamy proces tworzenia prawa. Przypominamy, jakim regułom powinien być podporządkowany, jakie korzyści płyną z przestrzegania podstawowych zasad procesu legislacji oraz jakie ryzyka są związane z ich ignorowaniem. W Raporcie prezentujemy przykłady pozytywne, kiedy organy prowadzące prace legislacyjne przestrzegają zasad, pokazujemy jednak także liczne przypadki pozornego przestrzegania reguł, ich obchodzenia, a także jawnego naruszania.

Prezentacja Raportu stanowi doskonałą okazję, aby w gronie przedstawicieli najważniejszych sił politycznych w Polsce, w przededniu wyborów parlamentarnych, przedyskutować wyzwania stojące przed polską legislacją. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Klubów i Kół Parlamentarnych:

  1.  Maria Janyska – Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  2. Tomasz Zimoch – Koło Parlamentarne Polska 2050
  3. Krzysztof Bosak – Koło Poselskie Konfederacja
  4. Krzysztof Paszyk – Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści

W spotkaniu uczestniczyli także młodzi przedsiębiorcy, osoby wkraczające na rynek pracy, a także przedstawiciele samorządów studenckich. 


LINK DO RAPORTU: TUTAJ

NAGRANIE DEBATY: TUTAJ