Naczelna Rada Adwokacka i Pracodawcy RP podpisali umowę o współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności eksperckiej, doradczej i szkoleniowej

28 sierpnia 2023 r.  Pracodawcy RP i Naczelna Rada Adwokacka, podpisali umowę o współpracy z Pracodawcami RP. Jej zakres obejmuje inicjatywy w zakresie działalności eksperckiej, szkoleniowej oraz doradczej. Zgodnie z porozumieniem NRA oraz Pracodawcy RP będą organizować wspólne konferencje, seminaria i szkolenia, zwłaszcza do adwokatów i aplikantów adwokackich oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Pracodawcach RP. Strony zobowiązują się także do wzajemnego wsparcia eksperckiego, realizacji projektów badawczych i udzielania patronatów do wydarzeń.