Łukasz Kozłowski - Głównym Ekonomistą Pracodawców RP

Dotychczasowy ekspert ds. ekonomicznych Łukasz Kozłowski został mianowany na Głównego Ekonomistę Pracodawców RP.

Łukasz Kozłowski związany jest z organizacją Pracodawcy RP od 2013 r., gdzie zajmuje się monitorowaniem bieżącej sytuacji gospodarczej oraz analizą projektów legislacyjnych z zakresu finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych oraz regulacji sektora finansowego.

Nowy Główny Ekonomista Pracodawców RP to absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych IV kadencji w latach 2016-2017, od 2016 roku zastępca członka Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy UE (EUROFOUND). Stypendysta m.in. w ramach programu naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Członek Zespołu Problemowego ds. Ubezpieczeń Społecznych oraz Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Autor szeregu publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, polityki podatkowej, legislacji, międzynarodowych studiów porównawczych oraz finansów przedsiębiorstw. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza.  Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych dotyczących niesfinansowanych zobowiązań systemu ubezpieczeń społecznych oraz ochrony zdrowia.