Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Kontynuacja odbicia – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Kolejny miesiąc z rzędu rośnie odsetek firm, które odczuwają poprawę bieżącego klimatu biznesowego oraz spodziewają się dalszej poprawy w najbliższych 6 miesiącach. Szybko rosną też plany inwestycyjne, chociaż mniej firm planuje podnoszenie poziomu zatrudnienia. To wyniki najnowszego Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W marcu 2018 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 115,8 pkt. oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 115,4 pkt w lutym. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji w najbliższych 6 miesiącach – z 124,6 pkt w poprzednim miesiącu do 126,8 pkt w marcu.


Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z marca 2018 r.

Pod koniec I kw. 2018 r. kontynuowane było odbicie głównych wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. W szczególności dotyczyło to wskaźnika odnoszącego się do oczekiwań firm na najbliższe półrocze, który wzrósł o 2,2 pkt. Wzrost wskaźnika oceny sytuacji bieżącej w analogicznym okresie był prawie 6-krotnie mniejszy. Subindeks oceny sytuacji przyszłej utrzymuje się na wyraźnie wyższym poziomie niż subidneks oceny sytuacji bieżącej. Wskazuje to na potencjał do dalszej poprawy koniunktury. Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej osiągnął najwyższy poziom od grudnia 2017 r., podczas gdy wartość wskaźnika oceny sytuacji przyszłej w perspektywie kolejnych 6 miesięcy jest najwyższa od listopada ub.r.

Wyraźnie wzrosły plany inwestycyjne uczestniczących w badaniu firm w stosunku do poprzedniej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. Są one najambitniejsze od września minionego roku. Równocześnie zmniejszył się jednak odsetek podmiotów planujących zwiększenie poziomu zatrudnienia. Może mieć to związek z dotkliwym niedoborem pracowników na rynku, który powoduje porzucenie przez część firm planów rekrutacyjnych.

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej                   Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy