Komentarz dnia: Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają pierwsze miesiące działania Krajowej Administracji Skarbowej

„Krajowa Administracja Skarbowa? To się chyba sprawdza!” – tak można podsumować opinie przedsiębiorców o  pierwszych sześciu miesiącach działania KAS. Największym jej sukcesem jest delikatna zmiana na plus dotychczasowego negatywnego wizerunku skarbówki w oczach biznesu.

Widoczne sygnały, że podejście do podatników się zmienia, dają nadzieję na prawdziwą rewolucję w kontaktach podatników z urzędami. Przed Krajową Administracją Skarbową stoi jednak trudne zadanie. Niełatwo będzie bowiem zmienić nienajlepszy obraz administracji skarbowej, który utkwił w świadomości podatników. Trzeba szczerze powiedzieć - skarbówka przez lata na taką opinię wytrwale pracowała.

Sześć miesięcy to dobry moment na dokonanie wstępnej oceny funkcjonowania reformy. W związku z tym dzisiaj w Sejmie, podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, Minister Rozwoju i Finansów przedstawi informację dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Z tej okazji Pracodawcy RP postanowili zapytać swoich Członków o opinię na temat przeprowadzonej reformy.

Przedsiębiorcy dostrzegają, że w kontaktach z organami administracji skarbowej zachodzą pierwsze pozytywne zmiany. Wskazują przede wszystkim na lepsze podejście urzędników administracji skarbowej do podatnika. Urzędnicy wydają się być lepiej przygotowani pod względem merytorycznym i podejmują czynności, które są ukierunkowane na sprawne załatwianie spraw, a nie obciążanie podatników zbędnymi żądaniami i  biurokracją. Podatnicy zwracają również uwagę na lepszy kontakt z urzędnikami prowadzącymi ich sprawy i możliwość załatwiania wielu kwestii drogą elektroniczną.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby jednoznacznie ocenić wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że zmiany były potrzebne, gdyż sposób działania administracji skarbowej przed reformą, w szczególności organów kontroli skarbowej był nie do zaakceptowania, a wręcz zagrażał rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarce. Znamienne było nękanie przedsiębiorców, a nie faktyczna walka z przestępczością gospodarczą. Cieszy zatem fakt, że podatnicy odczuli pierwsze zmiany w funkcjonowaniu administracji skarbowej. Należy to traktować jako pierwszy krok do rozpoczęcia partnerskiej współpracy między przedsiębiorcami i administracją, co jest czynnikiem niezbędnym do budowania silnej gospodarki krajowej. Trzeba bowiem pamiętać, że misją przedsiębiorców, podobnie jak urzędników, jest działanie dla dobra kraju. Jeśli obie strony, zamiast ze sobą walczyć, postawią na współpracę, to na efekty w postaci rozwoju przedsiębiorczości, przyciągnięcia inwestorów, a co za tym idzie wzrostu gospodarczego, nie będziemy musieli wcale długo czekać.

Mariusz Korzeb, ekspert ds. podatków Pracodawców RP