Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Kolejny projekt ustawy bez konsultacji społecznych. Sprzeciw Pracodawców RP

Pracodawcy RP wyrażają sprzeciw wobec braku konsultacji społecznych podczas prac nad projektem tzw. ustawy antylichwiarskiej. „Stanowczo sprzeciwiamy się stanowieniu prawa w warunkach tajności i pośpiechu, z którymi mamy w tej sytuacji do czynienia” – pisze dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą w dniu 23 listopada.

„W imieniu Pracodawców RP wyrażam stanowczy sprzeciw wobec dotychczasowego trybu prac nad tymi regulacjami oraz składam wniosek o przesłanie go do konsultacji społecznych” – pisze dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, w piśmie do Krzysztofa Szczuckiego, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

- “Wspomniany projekt powstał w warunkach tajności i bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną społeczną, z przedstawicielami rynku, a także z pominięciem uzgodnień oraz opiniowania”, a „dotychczasowy sposób procedowania stanowi pogwałcenie przepisów rangi ustawowej – ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz ustawy o organizacjach pracodawców oraz Regulaminu pracy Rady Ministrów”.

Jak wynika z bieżącej edycji raportu legislacyjnego Pracodawców pt. „Siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce”, obejmującej okres od 2019 r. do 2021 r. – już niemal 4 na 5 ustaw mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej jest uchwalanych bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych. Ten projekt wpisuje się w ten więcej niż niepokojący trend.

„Jestem przekonany, że – stojąc na straży zgodności rządowego procesu legislacyjnego z prawem oraz zasadami poprawnej legislacji – dostrzega Pan przedstawione powyżej poważne braki proceduralne i w związku z tym przedsiębiorcy mogą liczyć na Pańskie wsparcie w domaganiu się procedowania projektu w zgodzie z przepisami oraz duchem prawa” – kończy Prezydent Pracodawców RP.

Pełna treść pisma jest dostępna tutaj.