Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Janusz Pietkiewicz w Brukseli o niestandardowym zatrudnieniu i platformach spółdzielczych

Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz, jako przedstawiciel Pracodawców RP, wziął udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym niestandardowego zatrudnienia i platform spółdzielczych. Spotkanie w Brukseli organizowała Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI).

CCMI (z fr. Commission consultative des mutations industrielles) to organ doradczy Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego (EKES), zajmujący się wszystkimi sektorami przemysłu, zarówno wytwórczego, jak i usług. 7 października przeprowadziła wysłuchanie publiczne dot. niestandardowego zatrudnienia i platform spółdzielczych. Tym tematem zajmuje się Komisja Europejska, która zwróciła się do partnerów społecznych o opinię w sprawie zasadności działania legislacyjnego lub jego braku.

CCMI podkreśla, że cyfrowa transformacja globalnego przemysłu wywarła duży wpływ na cały cykl łańcucha wartości produktów i usług. Proces ten dotyczy zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw. Doprowadził on do powstania nowych trendów polegających na outsourcingu części procesu produkcyjnego (np. do freelancerów), co z kolei spowodowało duże rozproszenie umiejętności, a często również nieciągłość. Odpowiedzią na te tendencje mogłoby być łączenie się tych pracowników w przedsiębiorstw w formie spółdzielni. CCMI zaznaczyło jednak, że w parze z cyfryzacją idzie wzrost niestandardowego zatrudnienia. Podczas gdy pozwala to przedsiębiorstwom na bardziej elastyczne wykorzystanie siły roboczej, dla pracowników w większości przypadków oznacza niepewność pracy.

Celem CCMI jest wskazanie modeli spółdzielczych powstających z myślą o pracownikach niezależnych i freelancerach, a zwłaszcza modeli, które umożliwiłyby osobom pracującym na własny rachunek stać się również właścicielami platform. CCMI chce również zwrócić uwagę instytucji europejskich na pojawiające się innowacyjne dobre praktyki, rozwój gospodarki platformowej i przyjazną inkluzywną cyfryzację gospodarki.

W dyskusji z udziałem przedstawiciela Pracodawców RP stwierdzono, że platformy cyfrowe odgrywają coraz ważniejszą rolę, ponieważ zmieniają infrastrukturę wykorzystywaną do świadczenia usług, np. w marketingu czy produkcji. Z jednej strony tworzą one warunki dla "uprzemysłowionych" procesów produkcyjnych, dzięki którym nawet bardzo małe przedsiębiorstwa lub indywidualni specjaliści mogą angażować się w produkcję masową. Z drugiej - dotychczasowe operacje produkcyjne na dużą skalę mogą zacząć być indywidualnie dostosowywane do potrzeb klientów.

Na zdjęciu:  Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz, Pietro de Lotto (prezydent Sekcji CCMI) i Giuseppe  Guerini (sprawozdawca).