Collegium Humanum dołączyło do Pracodawców RP

Collegium Humanum to Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie założona w 2018 roku.

Collegium Humanum jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia, a jej dewizą jest: „Edukacja dla sukcesu”. Prowadzi studia w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie i Szczecinie, jest obecna także w Czechach (Filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (Filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (Filia w Andiżanie).

- To dla nas zaszczyt, że Collegium Humanum jest pierwszą uczelnią, która przystąpiła do Pracodawców RP. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie Absolwentów i ich kompetencji do wyzwań współczesnej gospodarki. Budujemy pomost między rozwojem polskiej nauki, jej społeczną odpowiedzialnością a otoczeniem biznesowym - mówi Jego Magnificencja rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki MBA, Dr h.c. mult.

Jesteśmy przekonani, że nasze członkostwo w Pracodawcach RP stworzy doskonałą unikalną synergię świata nauki, praktyki biznesowej i energii naszych wspaniałych studentów. W Collegium Humanum angażujemy najlepszą kadrę dydaktyczną, co jest podstawą elitarnej edukacji. Praktyczną wiedzę przekazują wielowymiarowi wykładowcy akademiccy, eksperci z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim – podkreśla prof. dr hab. Paweł Czarnecki.

W murach Collegium Humanum kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Wykładowcy uczelni to ludzie sukcesu, doświadczeni i wybitni w obszarach naukowych i praktycznych. Misją Collegium Humanum jest dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich.

Programy studiów na Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu nie tylko przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), ale także w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Uczelnia należy także do CEEMAN, International Association for Management Development in Dynamic Societies, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, oraz The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA.

Witamy Collegium Humanum wśród członków Pracodawców RP!