Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

O ograniczeniu biurokracji i przejrzystych regulacjach na Międzynarodowej Konferencji Pracy

Mamy za sobą trudny rok. Jednak dzięki naszej własnej odporności i wsparciu oferowanemu przez rządy krajowe, przedsiębiorcy zdołali przetrwać, choć nie bez strat w postaci zamkniętych firm i pracowników, którzy stracili pracę – mówiła podczas Międzynarodowej Konferencji Pracy Barbara Owsiak, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP.

Barbara Owsiak jest delegatem polskich pracodawców na 109. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. W Konferencji biorą udział przedstawiciele rządów, pracodawców i pracowników, dlatego jest również nazywana 'światowym parlamentem pracy'. W tym roku po raz pierwszy organizowana jest w wersji online. W wydarzeniu bierze udział 4 tys. osób z 187 krajów.

- Jako pracodawcy nieustannie apelujemy o ograniczenie biurokracji, stabilne i przejrzyste regulacje dla biznesu, eliminowanie krajowych i ponadnarodowych barier dla inwestycji. Działania takie powinny być skierowane do wszystkich uczestników rynku, jednak w pierwszej kolejności powinny być skoncentrowane na uproszczeniu i ułatwieniu warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, których kondycja jest niezbędna dla ożywienia gospodarczego – podkreślała Barbara Owsiak. - W tym celu gorąco apelujemy do wszystkich uczestników, aby domagali się, aby dialog społeczny na poziomie krajowym rzeczywiście miał miejsce i był znaczący, tak aby partnerzy społeczni mogli mieć rzeczywisty wpływ na proces podejmowania decyzji. Konsultacje powinny być uczciwe, szczere i bezpośrednie oraz prowadzone z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy, w tym lokalnych, którzy często są pomijani – dodawała.

Zwróciła także uwagę, że Międzynarodowa Organizacja Pracy (organizator MKP) powinna wzmocnić swoje wysiłki w zakresie monitorowania i raportowania biznesowego wymiaru pandemii. - Praca taka powinna prowadzić do wniosków na temat tego, jak radzić sobie z poważnymi kryzysami w przyszłości, które działania są skuteczne, a które są daremne i nie powinny być brane pod uwagę. Musimy ocenić, jakie instrumenty miały największe znaczenie i być gotowi do ich wykorzystania i adaptacji, jeśli sytuacja będzie tego wymagała – tłumaczyła.

- Musimy się także skupić na transformacji ekologicznej i cyfrowej, aby zapewnić sprawiedliwą i uczciwą przemianę w kierunku gospodarek przyjaznych środowisku i bardziej zdigitalizowanych, tak aby nikt nie pozostawał w tyle. Jak pokazała pandemia, takie wstrząsy mogą się zdarzyć i musimy być na nie gotowi. Ale przezwyciężymy je, jeśli będziemy działać wspólnie – zakończyła przedstawicielka Pracodawców RP.

W zeszłym roku Konferencja się nie odbyła z powodu pandemii. Rada Administracyjna Międzynarodowej Organizacji Pracy przeniosła to wydarzenie na 2021 rok.

Barbara Owsiak jest delegatem ze strony pracodawców (zastępcą delegata jest Agata Boutanos z ZPP). Delegatem ze strony pracowników jest Adam Gliksman z NSZZ „Solidarność” (zastępcą - Jacek Dubiński z OPZZ).

Barbara Owsiak jest zastępcą dyrektora generalnego Pracodawców RP i sekretarzem Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Międzynarodowa Konferencja Pracy po raz pierwszy została zwołana w 1919 r. w Waszyngtonie.