Apel polskich przedsiębiorców o zawarcie Paktu Społecznego "2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju"

Polscy przedsiębiorcy i pracodawcy zwrócili się do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o zawarcie Paktu Społecznego, który pozwoli polskim firmom zredukować duże poczucie niepewności oraz da szanse na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Zaapelowano m.in. o odsunięcię do 1.01.2021:

- obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych

- rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT)

- podatków o charakterze ryczałtowym, płaconych niezależnie od dochodowości firm, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego, a także zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego także, kiedy firmy ponoszą straty

- ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

- obowiązku prowadzenia Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej


Link do apelu polskich przedsiębiorców znajduje się tutaj.