Analizy i komentarze Głównego Ekonomisty Pracodawców RP

Zapraszamy do lektury komentarzy i analiz Głównego Ekonomisty Pracodawców RP – Kamila Sobolewskiego

Analizy i komentarze Kamila Sobolewskiego


Miesięczny przegląd ekonomiczny Pracodawców RP | maj

Polskę czeka ograniczenie wydatków państwa tym bardziej gwałtowne, im dłużej będziemy z nim zwlekać. Słabnące nastroje społeczne staną się istotną składową dynamiki politycznej i percepcji ryzyka kraju. Istotna dla gospodarczych losów kraju będzie pozycja geopolityczna Polski, warunkowana współpracą z sojusznikami, tj. innymi krajami UE i NATO oraz rozwojem wydarzeń na Ukrainie.

Czytaj więcej


Treść przeglądu dostępna jest tutaj.Propozycja zmniejszenia rat kredytów opartych o WIBOR, czyli jak inflacja powinna zmienić zasady obsługi kredytu

Stosowanie obecnej polityki w zakresie spłaty rat kredytowych jest w swojej istocie dodatkowym zacieśnianiem warunków spłaty kredytu przez banki. Wzrost raty kredytu, którą kredytobiorca ma obowiązek zapłacić, w 2022 roku nie powinien przekroczyć 11%. W kolejnych latach rata powinna rosnąć o wskaźnik inflacji. Szybsza spłata kredytu powinna być bezpłatnym prawem, ale nie obowiązkiem. Nie powinno się wymagać od kredytobiorców spłaty całości odsetek ani całości odsetek i części kapitału.

Czytaj więcej


Ekonomia transformacji energetycznej: opłacalność, finansowanie i najbliższa przyszłość wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę

Z punktu widzenia przedsiębiorców i gospodarstw domowych koszty transformacji energetycznej są parapodatkiem płaconym w cenach energii. W krótkim okresie takie obciążenie osłabia międzynarodową konkurencyjność tej części europejskiego przemysłu, która nie zajmuje się realizacją inwestycji zmniejszających ślad węglowy, a po prostu energię zużywa. Takie obciążenie zmniejsza też siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Czytaj więcej


Miesięczny przegląd ekonomiczny Pracodawców RP | kwiecień

Jeżeli przyjmiemy oczekiwania inflacyjne na najbliższe 4-8 kwartałów na poziomie 8-10%, to nawet stopniowe podniesienie stóp procentowych do 6,5% (najwyższe z dostępnych prognoz) nie zapewni dodatnich stóp realnych. Jest ryzyko, że bez dodatnich realnych stóp procentowych, mimo podwyżek stóp procentowych, inflacja bazowa będzie się rozpędzać, a nie spowalniać.

Czytaj więcej


Trudna droga do sukcesu, czyli co dalej z gospodarką i cenami? Dwa scenariusze ku przestrodze

Nie da się prognozować sytuacji gospodarczej, wzrostu PKB czy poziomu inflacji w Polsce, bez zrozumienia zjawisk globalnych o charakterze nie tylko gospodarczym, ale geopolitycznym. Zaczynam zatem od obrazka geopolitycznego, by przejść do perspektyw gospodarki światowej, europejskiej i polskiej. Rysuję dwa skrajne scenariusze, bolesne odpowiednio w krótkim lub długim okresie, choć dopuszczam również scenariusze pośrednie, wśród których być może znajdzie się „złoty środek”, którego nie potrafię na razie dostrzec.

Czytaj więcej


Porażka Rosji, czyli o co chodzi w tej agresji 

Uznanie przez Rosję niepodległości Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej stanowi zaprzepaszczenie szansy, jaką przed Rosją otworzyła okołopandemiczna hossa surowcowa.

Od upadku ZSRR w grudniu 1991 roku Rosja podążała inną drogą niż postkomunistyczne kraje naszego regionu Europy. Jeżeli za miarę siły gospodarki przyjmiemy PKB na głowę według parytetu siły nabywczej, to w 1992 roku Polska była od Rosji o 38% słabsza, a w 2021 roku o 23% silniejsza.

Czytaj więcej


Przyszedł czas na jakość i odpowiedzialność 

Z powodów globalnych, które nie mają wiele wspólnego z polską polityką i z Polską w ogóle, przez ostatnie 20 lat <> w życiu gospodarczym uchodziła płazem, a jakość nie była w cenie. Dzisiaj przyszedł czas na jakość i odpowiedzialność (...) Połączyłem siły z Pracodawcami RP, aby zyskać wpływ na jakość: jakość życia publicznego i jakość finansów przedsiębiorstw. 

Czytaj więcej