Analizy i komentarze Głównego Ekonomisty Pracodawców RP

Zapraszamy do lektury komentarzy i analiz Głównego Ekonomisty Pracodawców RP – Kamila Sobolewskiego

Analizy i komentarze Kamila Sobolewskiego


Miesięczny przegląd ekonomiczny Pracodawców RP | sierpień

Nie da się zaplanować działalności, inwestycji, rentowności, bo jak Cię nie zabije sytuacja gospodarcza, to rząd całkowicie zmieni zasady gry. Ratujemy biznes, nie myślimy o rozwoju. Ograniczamy wydatki, nie wiadomo co będzie.

Czytaj więcej


Miesięczny przegląd ekonomiczny Pracodawców RP | lipiec

Ponowne otwarcie gospodarek obnażyło prosty fakt: zapotrzebowanie przewyższyło produkcję. To napędziło cykliczny, silny wzrost cen, który w normalnych warunkach umiarkowanego bodźca przy dostępnych mocach produkcyjnych zakończyłby się okresem zwiększonej aktywności gospodarczej, ale po zbyt dużym, przeskalowanym ze strachu przed zapaścią bodźcu prowzrostowym przerodził się w desperacką pogoń za dostawami bez gwarancji sukcesu mimo akceptacji dla wyższych cen.

Czytaj więcej


Miesięczny przegląd ekonomiczny Pracodawców RP | czerwiec

Wpływ KPO na gospodarkę w krótkim okresie będzie proinflacyjny, ale w dłuższym okresie może wspierać rozwój potencjału produkcyjnego i osłabiać presję na ceny, o ile faktycznie za pieniądze z KPO będą realizowane produktywne, potrzebne inwestycje.

Czytaj więcej


Jak walczyć z inflacją?

W maju 2022 inflacja ma rangę głównego problemu polskiej, ale też zachodniej gospodarki. Walkę z inflacją powinniśmy w Polsce toczyć mimo świadomości, że nie zależy ona w pełni od działania polskiego banku centralnego czy rządu. Znaczny udział zewnętrznych czynników, które inflację wywołały, nie może przysłaniać odpowiedzialności czynników wewnętrznych za odpowiedzialne zażegnanie inflacji.

Czytaj więcej


Miesięczny przegląd ekonomiczny Pracodawców RP | maj

Polskę czeka ograniczenie wydatków państwa tym bardziej gwałtowne, im dłużej będziemy z nim zwlekać. Słabnące nastroje społeczne staną się istotną składową dynamiki politycznej i percepcji ryzyka kraju. Istotna dla gospodarczych losów kraju będzie pozycja geopolityczna Polski, warunkowana współpracą z sojusznikami, tj. innymi krajami UE i NATO oraz rozwojem wydarzeń na Ukrainie.

Czytaj więcej


Propozycja zmniejszenia rat kredytów opartych o WIBOR, czyli jak inflacja powinna zmienić zasady obsługi kredytu

Stosowanie obecnej polityki w zakresie spłaty rat kredytowych jest w swojej istocie dodatkowym zacieśnianiem warunków spłaty kredytu przez banki. Wzrost raty kredytu, którą kredytobiorca ma obowiązek zapłacić, w 2022 roku nie powinien przekroczyć 11%. W kolejnych latach rata powinna rosnąć o wskaźnik inflacji. Szybsza spłata kredytu powinna być bezpłatnym prawem, ale nie obowiązkiem. Nie powinno się wymagać od kredytobiorców spłaty całości odsetek ani całości odsetek i części kapitału.

Czytaj więcej


Ekonomia transformacji energetycznej: opłacalność, finansowanie i najbliższa przyszłość wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę

Z punktu widzenia przedsiębiorców i gospodarstw domowych koszty transformacji energetycznej są parapodatkiem płaconym w cenach energii. W krótkim okresie takie obciążenie osłabia międzynarodową konkurencyjność tej części europejskiego przemysłu, która nie zajmuje się realizacją inwestycji zmniejszających ślad węglowy, a po prostu energię zużywa. Takie obciążenie zmniejsza też siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Czytaj więcej


Miesięczny przegląd ekonomiczny Pracodawców RP | kwiecień

Jeżeli przyjmiemy oczekiwania inflacyjne na najbliższe 4-8 kwartałów na poziomie 8-10%, to nawet stopniowe podniesienie stóp procentowych do 6,5% (najwyższe z dostępnych prognoz) nie zapewni dodatnich stóp realnych. Jest ryzyko, że bez dodatnich realnych stóp procentowych, mimo podwyżek stóp procentowych, inflacja bazowa będzie się rozpędzać, a nie spowalniać.

Czytaj więcej


Trudna droga do sukcesu, czyli co dalej z gospodarką i cenami? Dwa scenariusze ku przestrodze

Nie da się prognozować sytuacji gospodarczej, wzrostu PKB czy poziomu inflacji w Polsce, bez zrozumienia zjawisk globalnych o charakterze nie tylko gospodarczym, ale geopolitycznym. Zaczynam zatem od obrazka geopolitycznego, by przejść do perspektyw gospodarki światowej, europejskiej i polskiej. Rysuję dwa skrajne scenariusze, bolesne odpowiednio w krótkim lub długim okresie, choć dopuszczam również scenariusze pośrednie, wśród których być może znajdzie się „złoty środek”, którego nie potrafię na razie dostrzec.

Czytaj więcej


Porażka Rosji, czyli o co chodzi w tej agresji 

Uznanie przez Rosję niepodległości Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej stanowi zaprzepaszczenie szansy, jaką przed Rosją otworzyła okołopandemiczna hossa surowcowa.

Od upadku ZSRR w grudniu 1991 roku Rosja podążała inną drogą niż postkomunistyczne kraje naszego regionu Europy. Jeżeli za miarę siły gospodarki przyjmiemy PKB na głowę według parytetu siły nabywczej, to w 1992 roku Polska była od Rosji o 38% słabsza, a w 2021 roku o 23% silniejsza.

Czytaj więcej


Przyszedł czas na jakość i odpowiedzialność 

Z powodów globalnych, które nie mają wiele wspólnego z polską polityką i z Polską w ogóle, przez ostatnie 20 lat <> w życiu gospodarczym uchodziła płazem, a jakość nie była w cenie. Dzisiaj przyszedł czas na jakość i odpowiedzialność (...) Połączyłem siły z Pracodawcami RP, aby zyskać wpływ na jakość: jakość życia publicznego i jakość finansów przedsiębiorstw. 

Czytaj więcej