Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Analizy i komentarze głównego ekonomisty Pracodawców RP

Zapraszamy do lektury komentarzy i analiz głównego ekonomisty Pracodawców RP prof. Pawła Wojciechowskiego oraz dr. Sławomira Dudka, głównego ekonomisty Organizacji w latach 2020-21.

Analizy i komentarze prof. Pawła Wojciechowskiego


Polski Ład utrudni reformowanie podatków

To tylko złudzenie, że Polski Ład jest prostszy, bo można łatwo powiedzieć, że następuje zamiana jednych podatków na inne. Takie jak choćby inaczej naliczana składka zdrowotna. Poza tym przy próbie wdrożenia dochodzi do dalszej komplikacji wynikającej z braku uporządkowania systemu. W rezultacie aparat podatkowo-składkowy, który już dziś jest nadmiernie złożony, będzie znacznie bardziej pokręcony!

czytaj więcej


Polski Ład nie dla aktywnych zawodowo seniorów

Chaos i niepotrzebna niepewność, nie wiemy, jaki ma być docelowo system podatkowy, który ma być wdrożony już od stycznia 2021 r. W dobie malejącej podaży pracy w efekcie starzenia się społeczeństwa należy pilnie podjąć prace nad efektywnymi rozwiązaniami, które będą zatrzymywać osoby w wieku emerytalnym na rynku pracy.

czytaj więcej


Polski Ład wprowadza szkodliwe komplikacje systemowe

Nawet jeśli kierunek jest dobry i chodzi o zwiększanie progresji podatkowej, to nie można tego robić w taki sposób, bo Polski Ład wprowadza komplikacje systemowe, do tego szkodliwe. Trzeba na tę reformę patrzeć jako system naczyń połączonych, a jest to tak ustawione, że z jednej strony obniżamy podatki, a z drugiej podnosimy, czyli do jednej kieszeni dosypuje się pieniędzy, ale z innej kieszeni zabiera. Nawet jeśli 70 proc. tej reformy jest słuszne, to pozostałe 30 proc. szkodliwe, przede wszystkim z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, a to nie jest odpowiedzialny rozwój na rzecz młodych pokoleń.

czytaj więcej


'Utrwalanie niesprawiedliwego systemu'

Zmiana z Polskiego Ładu ma czysto fiskalny charakter. Idzie w innym kierunku niż proponowałem w koncepcji jednolitej daniny, gdzie prymat w klinie podatkowym był dla składek ubezpieczeniowych, od których zależą świadczenia osoby je płacącej, czyli dawało to przedsiębiorcom szanse na wyższą emeryturę. Pamiętajmy, że przeciętna emerytura osoby przez większość życia prowadzącej działalność gospodarczą, będzie o połowę niższa od emerytury osób na umowach o pracę.

czytaj więcej


Polski Ład to chaotyczne działania rządu

Rozbieżności między tym co proponuje rząd, a tym co uważamy, że godzi w przedsiębiorczość w Polsce, są tak duże, że właściwe nie udało się nic ustalić. Nasze stanowisko, ale również innych organizacji pracodawców, jest takie, że to nie jest ani pora, ani czas, żeby te zmiany przeprowadzać. Dlatego apelowaliśmy by rząd przeprowadził tę reformę z rocznym opóźnieniem.

czytaj więcej


Najboleśniej Polski Ład odczują 'liniowcy'

Prof. Paweł Wojciechowski wylicza, że najboleśniej Polski Ład odczują 'liniowcy'. Dziś łączne obciążenia dla dochodu 12 tys. zł wynoszą obecnie łącznie 3156 zł, a po wdrożeniu Ładu wzrosną o 463 zł miesięcznie do 3619 zł. Z kolei przy 20 tys. dochodu zapłacą o 1183 zł więcej miesięcznie, czyli ich łączna danina wzrośnie z 4676 do 5859 zł miesięcznie, i będzie stanowić 29 proc. dochodu. Krańcowo efektywny klin podatkowy wzrośnie do wysokości 32 proc. plus ok. 1400 zł składek ZUS.

czytaj więcej


Dobry czas na przejście na emeryturę

Bezprecedensowy poziom śmiertelności w ostatnim roku w Polsce wynika z przyzwolenia na zapaść w służbie zdrowia. A ta swoje apogeum osiągnęła w pandemii, kiedy radykalnie wzrosła liczba tzw. nadmiarowych zgonów – o 120 tys. osób. Wątpię, aby władze publiczne nawet w okresie po pandemii uporały się ze zjawiskiem wysokiej liczby zgonów oraz niskiej liczby urodzeń, a więc trudno będzie zatrzymać niekorzystne zmiany ludnościowe.

czytaj więcej


Podatkowy 'Frankenstein' zamiast kompleksowej reformy

Cerujemy podatkowego “Frankensteina” zamiast przeprowadzić spokojnie kompleksową reformę. Jako Pracodawcy RP wnioskowaliśmy o przesunięcie tego programu o rok nie kwestionując, że trzeba zwiększyć trochę progresję dochodową i zmniejszyć arbitraż pomiędzy różnymi formami pracy.

czytaj więcej


Przedsiębiorcy potrzebują spokoju i przewidywalności

Emeryci, renciści czy osoby mniej zarabiające będą miały więcej w portfelach. Natomiast dla przedsiębiorców nie jest to dobra wiadomość, ponieważ koszty pracy nie spadną, a wręcz przeciwnie wzrosną. Mamy do czynienia z transferami na rzecz osób o najniższych dochodach, kosztem osób o wyższych dochodach i również kosztem przedsiębiorców.

czytaj więcej


Miał być ład, a jest niepokój 

Apelowaliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego, by do końca pandemii nie wprowadzał nieuzgodnionych zmian podatkowych. Dialog rządu powinien odbywać się z organizacjami, które są reprezentatywne dla środowiska biznesu. Rzecznik MŚP nie ma takiej legitymacji.

czytaj więcej


Nie ma optymalnego poziomu płacy minimalnej

Płaca minimalna już dawno przekroczyła 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Stąd myślenie o ograniczeniu płacy minimalnej w regionach, gdzie koszty są znacznie niższe. Pamiętajmy, że płaca minimalna pełni zawsze dwie funkcje - społeczną, w stosunku do kosztów utrzymania, i gospodarczą.

czytaj więcej


Polski Ład nazywam Popytowym Ładem

Ogromna niepewność dla tych, którzy zatrudniają i inwestują, to największa wada obecnej ofensywy prowadzonej pod hasłem Ładu. Koncepcja wyrównywania dochodów, na której oparty jest Polski Ład, który ja nazywam Popytowym Ładem, ma charakter przede wszystkim redystrybucyjny. To koncepcja janosikowa, przesuwająca dochody od bogatych do biednych.

czytaj więcej


Największym wyzwaniem jest problem utrzymania płynności finansowej

Niewątpliwie firmy powinny budować strategie ukierunkowane na wzrost odporności na szoki pandemiczne, ale też nie powinny wpadać w nadmierną panikę, ponieważ rządy nauczyły się lepiej dostosowywać swoje inne instrumenty do walki z zagrożeniami zdrowotnymi oraz pakiety wsparcia na wypadek okresowych i/lub branżowych ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurencyjność polskiej gospodarki nadal opiera się przede wszystkim na niskich kosztach pracy.

czytaj więcej


W pandemii więcej Polaków w skrajnym ubóstwie

Największy program 500+ o wartości ok. 40 mld zł rocznie rzeczywiście zmniejsza skalę ubóstwa relatywnego, co miało miejsce także w 2020 roku. Ale przestał już pozytywnie wpływać na poprawę sytuacji rodzin w najtrudniejszych warunkach. A to stawia pytanie o efektywność tego programu.

czytaj więcej


Blisko 40 proc. Polaków zamierza pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego

Do systemu emerytalnego wprowadzono silne demotywatory, takie jak 13. i 14. One zachęcają do szybkiego przechodzenia na emeryturę, ponieważ nikt nie chce stracić tych dodatkowych nieekwiwalentnych bonusów. Przyszli emeryci być może nie kalkulują precyzyjnie konsekwencji swoich decyzji. Wiedzą, że kontynuacja pracy o rok oznacza utratę 12 wypłat emerytur plus przynajmniej dodatkowo 13. A z obliczeń wykonanych wspólnie z dr. Tomaszem Lasockim wynika, że struktura korzyści z dodatkowego roku pracy daje o ok. 17 proc. wyższe świadczenie.

czytaj więcej


Trzeba znaleźć proces, który odpolityczni ustalanie płacy minimalnej

Płaca minimalna powinna wynikać z ustaleń systemowych i powinna wynieść w okolicach 2860 zł przyszłym roku, ale oczywiście część pracodawców już dogadała się między sobą i uzgodniła pewną próbę konsensusu, żeby osiągnąć to na poziomie około 3000 zł. I prawdopodobnie to jest konsensus, prawdopodobnie ta płaca tyle wyniesie w przyszłym roku.

czytaj więcej


Coraz więcej kłód pod nogami polskich firm

Jeśli UE chce być konkurencyjna, powinna dbać o w pełni liberalny rynek wspólnotowy. Wedle wyliczeń KE likwidacja wszystkich istniejących barier przyniosłaby wzrost gospodarki o 2 proc. W ostatnim czasie, m.in. za sprawą promocji pojęcia dumpingu socjalnego, dochodzi raczej do zaostrzenia praktyk protekcjonistycznych niż ich łagodzenia.

czytaj więcej


Warto dać przedsiębiorcom możliwość odbudowy potencjału

Z punktu widzenia pracodawców, wzrost płacy minimalnej ma dwa skutki. Po pierwsze, wzrost płacy o określony procent powoduje kolejne koszty - rosną tak zwane pozapłacowe obciążenia pracy. Pracodawca ponosi koszty wyższe niż wynika to z samej podwyżki wynagrodzenia płacy. Drugi efekt to pociąganie za sobą wzrostu innych płac w przedsiębiorstwach. Te efekty się kumulują i jeśli nie idzie to w parze ze wzrostem produktywności, to tracimy konkurencyjność, co ostatecznie godzi w samych pracowników.

czytaj więcej


11 mitów na temat Polskiego Ładu

Polski Ład jest pełen dziur, które trzeba cerować. Już pojawiają się w nim bliżej nieokreślone łaty, które jeszcze bardziej skomplikują nasz system podatkowy.

czytaj więcej


„Żeby się chciało pracować, tak jak się nie chce”

Proponujemy trzy bonusy dla seniorów zachęcające do opóźnienia przejścia na emeryturę. Są one osadzone w systemie emerytalnym i nie są kosztowne dla budżetu.

czytaj więcej


Rynek pracy znalazł się w przełomowym momencie konsolidacji

Polski rynek pracy wykazuje dużą odporność na kryzys związany z pandemią koronowirusa. Pokazują to zarówno opublikowane 10 marca dane GUS dotyczące popytu na pracę, jak i wcześniejsze dane udostępnione przez Eurostat dotyczące bezrobocia w UE. 

czytaj więcej


Ustawa o likwidacji OFE jest zła, ale warto ją poprawić

Projekt ustawy o „przekształceniu” Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w fundusze inwestycyjne został przyjęty przez Radę Ministrów. Celem ostatecznej likwidacji OFE nie jest ani prywatyzacja środków w OFE (słynne „oddamy pieniądze Polakom” premiera Morawieckiego), ani uporządkowania systemu. Wbrew temu, co twierdzi rząd, dla ponad 15 milionów Polaków, którzy trzymają swoje oszczędności emerytalne na rachunkach w OFE, II filar kapitałowy nie stracił sensu istnienia. Zapewnia on bowiem dywersyfikację w oszczędzaniu na emeryturę, wybór między funduszami i ZUS oraz niezawodność systemu wypłat emerytur. Nie ma żadnych przesłanek do likwidacji OFE w obecnych kształcie, poza motywem fiskalnym oraz częściową nacjonalizacją giełdowych spółek, których akcje znajdują się dziś w portfelach OFE.

czytaj więcej


To pierwsza reforma OFE, na której klient straci w stosunku do stanu obecnego

O celu fiskalnym świadczy to, iż opcją domyślną przy wyborze IKE czy ZUS jest IKE, która wiąże się z pobraniem opłaty przekształceniowej, czyli podatku, który da budżetowi kilkanaście miliardów złotych – i o tyle zostaną zmniejszone oszczędności na kontach emerytalnych klientów OFE.

czytaj więcej


KPO: Lepiej późno niż wcale. Na papierze projekt wygląda całkiem dobrze, choć pojawiły się pewne rysy

Rząd przedstawił projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który stanowi podstawę do wydatkowania środków z unijnego funduszy odbudowy - Next Generation EU. Teraz czas na konsultacje społeczne. Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, zwłaszcza gdy KPO - przynajmniej na papierze - wygląda całkiem dobrze, choć w projekcie pojawiły się pewne rysy.

czytaj więcej


'Oddamy pieniądze Polakom', czyli jak reforma OFE ma uratować budżet

Już po raz czwarty rząd powrócił do „likwidacji” Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Tym razem wydaje się, że ich los jest przesądzony. I to nie dlatego, że „straciły one sens istnienia” ani jak mówi premier, aby „oddać pieniądze Polakom”, tylko dlatego, że rząd naprawdę potrzebuje dodatkowych pieniędzy.

czytaj więcej


Inflacja w styczniu zaskoczyła lekkim wzrostem

Wstępny odczyt GUS pokazał, że inflacja wzrosła do 2,7 proc. r/r z 2,4 proc. r/r w grudniu. Główną przyczyną wzrostu było nałożenie nowych podatków, takich jak podatek cukrowy (wzrost ceny napojów bezalkoholowych o 1,5 proc. m/m), opłata mocowa, podatek od tzw. „małpek” i podatek handlowy. Wzrost cen w kategorii „mieszkanie” zapewne wynika ze wzrostu cen administracyjnych. 

czytaj więcej


Analizy i komentarze dr. Sławomira Dudka


Czy stać nas na niewygasające prezenty?

11,6 mld złotych i zarazem 0,5% PKB – tyle kosztują podatnika w Polsce tzw. wydatki niewygasające. Ich listę rząd podał do publicznej wiadomości tuż przed końcem 2020 roku. 

czytaj więcej


Wg ZUS liczba pracujących rośnie, ale do poziomu sprzed kryzysu brakuje jeszcze ok. 100 tys.

Według danych ZUS liczba Polaków ubezpieczonych zdrowotnie w październiku i listopadzie wreszcie wzrosła po 7 miesiącach ciągłych spadków. Łącznie odbicie wyniosło 176 tys. osób. (to 64 proc. pandemicznego spadku). Wiadomość jest dobra, ale nie wiadomo jeszcze, czy wzrost będzie trwały. 

czytaj więcej


Premier cudownie rozmnożył „efekty uszczelnienia VAT”? Niestety, to nie działa

„Dzięki uszczelnieniu VAT” – to jeden ze zwrotów często pojawiających się w ustach premiera Mateusza Morawieckiego. Sęk w tym, że zbyt często. Np. ostatnio uszczelnienie miało umożliwić sfinansowanie tarcz finansowych. Gdyby jednak podliczyć wszystkie wydatki, jakie miały być owocami uszczelnienia, to mamy do czynienia z cudem na miarę biblijnego rozmnożenia chleba i ryb nad Jeziorem Galilejskim.

czytaj więcej


Polska zieloną wyspą w UE tylko przez 15 dni

COVID-19 zaciemnia statystyki rynku pracy. Dane są mocno niejednoznaczne. Te, które Eurostat opublikował na początku grudnia, pokazują, że w większości krajów UE wraz z odbiciem PKB odbudowała się również liczba pracujących. W Polsce odbicie tej liczby w III kw. miało być na tyle silne, że na koniec tego kwartału pracujących byłoby więcej niż przed rokiem. Ale z faktycznym obrazem rynku pracy ma to niewiele wspólnego. 

czytaj więcej


Jakiego państwa chcemy? Brakuje nam wspólnoty

Odpowiedzialności społecznej, solidarności i zaufania społecznego nie da się kupić, a bez tego walka z COVID-19 jest bardzo trudna.

czytaj więcej


Weto wycofane, ale wiarygodność ekonomiczna mocno w dół - czas na solidną robotę

Krajobraz po czwartkowym szczycie Rady Europejskiej oddają 3 sukcesy. Po pierwsze, rządy Węgier i Polski pod naporem apeli pracowników i pracodawców wycofały weto wobec unijnego budżetu unijnego. Po drugie, rozporządzenie o praworządności zostaje. I wreszcie po trzecie, premier Morawiecki obalił „kłamstwo integracyjne” rozpowszechniane przez członków rządu i niektóre media.

czytaj więcej


Telewizja publiczna serwuje „kłamstwo integracyjne”

Na przestrzeni lat mieliśmy do czynienia z wieloma mitami i kłamstwami, które silną propagandą były podtrzymywane w debacie publicznej. Konsekwencje tych „rewelacji” zostawiały ślad w historii państw i ich sytuacji gospodarczej. Do niedawna byliśmy karmieni „kłamstwem brexitowym”. Liczne kłamstwa w debacie publicznej na temat relacji UK i UE, które doprowadziły do Brexitu, obnaża bogata literatura. Propaganda ma się dobrze również dzięki polskiej telewizji publicznej, która ochoczo serwuje „kłamstwo integracyjne”.

czytaj więcej


675 mld złotych – tyle przez najbliższe 10 lat Polska ma do stracenia w konflikcie z Brukselą

Jeśli unijny budżet zostanie zawetowany, to zacznie obowiązywać prowizorium. I rzeczywiście Polska w jakimś zakresie otrzyma pieniądze z dotychczas istniejących programów. Ale nie zobaczymy ani centa z gigantycznego funduszu „Next Generation EU - NGEU” wartego 750 mld euro, który ma pobudzić gospodarki po kryzysie. 

czytaj więcej


Za wcześnie na szampana, kryzys trwa

Dane GUS przynoszą wieści o solidnym odbiciu PKB w III kwartale. To nie wyklucza, że w IV kw. zaliczymy solidny, bo z wyższego poziomu, upadek. Wzrost PKB opłaciliśmy najwyższym wzrostem deficytu sektora finansów publicznych w całej UE w II kw., a taki impuls jest nie do powtórzenia w ostatnich miesiącach roku.

czytaj więcej


Pracujących Polaków coraz mniej

Z najnowszych danych ZUS wynika, że liczba pracujących osób ubezpieczonych zdrowotnie wciąż maleje. Spadek zaczął się w lutym, gdy nad Polską zawisła groźba pandemii, i trwał do września. 

czytaj więcej


Słodko-gorzka prognoza Komisji Europejskiej dla Polski

Komisja Europejska dwa razy w roku przygotowuje kompleksową prognozę dla całej UE i poszczególnych krajów. KE opublikowała właśnie jesienną edycję swoich prognoz. Prognoza bazuje jednak na informacjach dostępnych do 22 października, a więc nie uwzględnia aktualnych informacji o dynamicznie rosnącej liczbie zakażeń w wielu krajach, jak i wprowadzonych wielu ostrych obostrzeń, w tym częściowego „lockdownu” w Polsce.

czytaj więcej


Druga fala może nas kosztować nawet 2 proc. PKB

Lockdown - jeśli zostanie wprowadzony - to jedno, ale druga fala COVID-19, brak przewidywalności, przejrzystości działania władz oraz konflikt polityczny mogą jeszcze bardziej pogrążyć naszą gospodarkę.

czytaj więcej


Odbiliśmy się od dna, ale druga fala COVID-19 pociągnie w dół

Unia Europejska odrabia straty, ale Ameryce poszło lepiej. Żadnej gospodarce nie udało się wrócić do poziomów przedkryzysowych. Liderom brakuje jeszcze ok. 3 proc., a niektórym nawet ponad 9 proc. do poziomu sprzed kryzysu. Kryzys trwa, recesja trwa, a IV kw. nie przyniesie poprawy.

czytaj więcej


Manko w kasie kapitału społecznego

Konflikt społeczno-polityczny, który rozdziera dziś Polskę, niszczy niczym rak również gospodarkę. Czują to doskonale obywatele. Potwierdzają to też naukowcy. Konflikt redukuje do zera nasz kapitał społeczny, a bez niego wejście do klubu państw rozwiniętych i innowacyjnych jest po prostu niemożliwe.

czytaj więcej


PKB w 2019 roku urósł, ale efekt Ministra Finansów nie ucieszy

Z najnowszych, zrewidowanych danych GUS wynika, że realny PKB Polski w ubiegłym roku wzrósł o 4,5 proc. r/r, wobec 4,1 proc r/r wcześniej szacownych. Wartość PKB okazała się być większa o ok. 14 mld zł. Mimo to Minister Finansów ma powody do zmartwienia, bo luka VAT… wzrosła! Przy okazji stało się jasne, że trwałych źródeł finansowania „Piątki Kaczyńskiego” nie ma i nigdy nie było. 

czytaj więcej


Produkcja sprzedana w przemyśle w górę, ale utrzymanie wzrostu będzie trudne

Przemysł we wrześniu niemal wrócił do poziomów sprzed kryzysu. Jednak III kw. to już historia. Idzie druga fala pandemii, która zapewne wpłynie na przemysł w IV kw.

czytaj więcej


Odbudowa etatów idzie słabo

Eurostat właśnie opublikował miesięczną stopę bezrobocia w sierpniu dla krajów UE. Pokazuje ona względną stabilizację stopy bezrobocia w Polsce, ale nie dostarcza informacji o kompleksowym stanie rynku pracy. Tymczasem wg badania zgodnego z metodologią europejską w II kw. ponad 270 tys. osób w Polsce straciło pracę. Co więcej, aktywność zawodowa jest w naszym kraju najniższa od 10 lat! 

czytaj więcej


Inflacja ma się dobrze i szybko jej nie pożegnamy

NBP opublikował wskaźnik inflacji bazowej, który we wrześniu wzrósł do poziomu 4,3 proc. r/r., a GUS potwierdził szybki odczyt inflacji na poziomie 3,2 proc. rok do roku. Tymczasem według Eurostatu inflacja bazowa w Polsce liczona według metodologii europejskiej wyniosła we wrześniu aż 5 proc. r/r i jest najwyższa w całej UE. Co więcej, jest dwukrotnie wyższa niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ogółem. 

czytaj więcej


Budżetowa „jenga”. Czy Polska może być drugą Grecją?

Dalsze rozmontowywanie reguł fiskalnych i kreatywna księgowość w wykonaniu państwa spowodują w Polsce kryzys jak w Grecji – ostrzegają niektórzy ekonomiści. Nie, Polska nie jest dziś drugą Grecją. Ale to nie znaczy, że Polsce nie grozi kryzys fiskalny. Owszem, grozi jak najbardziej.

czytaj więcej


COVID zaciemnia obraz rynku pracy

Eurostat właśnie opublikował miesięczną stopę bezrobocia w sierpniu dla krajów UE. Pokazuje ona względną stabilizację stopy bezrobocia w Polsce, ale nie dostarcza informacji o kompleksowym stanie rynku pracy. Tymczasem wg badania zgodnego z metodologią europejską w II kw. ponad 270 tys. osób w Polsce straciło pracę. Co więcej, aktywność zawodowa jest w naszym kraju najniższa od 10 lat! 

czytaj więcej