Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Alert Gospodarczy: Stabilność systemu bankowego będzie kluczowa dla gospodarki

Sprawność i efektywność sektora bankowego będzie miała istotny wpływ na głębokość i czas trwania obecnej recesji oraz późniejsze tempo wzrostu gospodarczego. Nad problemem stabilności sektora bankowego pochyla się w kolejnym Alercie Gospodarczym zespół wybitnych ekonomistów, w którego pracach uczestniczy główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek.

– Ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie obniżki stóp procentowych były mocno skrytykowane przez większość ekonomistów, w tym ekonomistów dotychczas pozytywnie oceniających bieżąca politykę gospodarczą – podkreśla główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek.

Zdaniem zespoły Alertu Gospodarczego, ta decyzja negatywnie wpłynie na zyskowność sektora bankowego, w tym zwłaszcza banków w najsłabszej kondycji, które muszą konkurować o depozyty wysokością oprocentowania, a dużą część ich kredytobiorców stanowią podmioty niemogące uzyskać finansowania w innych bankach. To też wpłynie negatywnie na budżet, gdyż zmniejszy dochody z podatku CIT.

– Bardzo ważnym problemem jest też duże upaństwowienie sektora bankowego, co niebezpiecznie poszerzyło państwowe władztwo nad polityką kredytową banków. Liczne przykłady z historii gospodarczej pokazują, że w upaństwowionych bankach często górę nad rachunkiem ekonomicznym bierze kalkulacja polityczna – dodaje dr Dudek.

Alert Gospodarczy jest dostępny tutaj.