Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Resort zdrowia i NFZ odpowiada

Pracodawcy RP, apelując do Ministerstwa Zdrowia o przywrócenie dialogu społecznego w ramach Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, podzielili się również problemami nurtującymi naszych członków w zakresie finansowania i organizacji opieki zdrowotnej.


W odpowiedzi na przedstawione problemy otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź ze strony Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ. Mamy olbrzymią nadzieję, że jest to zapowiedź dobrego dialogu między świadczeniodawcami skupionymi wokół naszej organizacji a resortem zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.


Pismo Pracodawców RP znajduje się tutaj.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia znajduje się tutaj.

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się tutaj.


Dziś (23.09.2020 r.) o godz. 12:00 rozpoczęło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem Pana Andrzeja Mądrali – Wiceprezydenta Pracodawców RP, z udziałem m.in. Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia, Pani Józefy Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Izabeli Kucharskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, Pana Wojciecha Maksymowicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pana Bernarda Waśko – Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ.

Dyskusja dotyczyć będzie strategii walki z pandemią COVID-19 oraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Podczas spotkania Wiceprezydent Pracodawców RP wręczył Ministrowi Zdrowia dokument przygotowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych „DOBRE PRAKTYKI” dotyczący podjętych przez podmioty lecznicze najistotniejszych działań związanych z właściwym zabezpieczeniem sanitarno-epidemiologicznym w okresie pandemii.

Dokument dostępny jest tutaj.