Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Pracodawcy RP: Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Pracodawcy RP przedstawili swoje uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Pracodawcy RP przyjęli z satysfakcją i uznaniem zaproponowane w przedmiotowym projekcie zmiany, które poprawią opiekę nad pacjentami z chorobami rzadkimi.

Jednocześnie wyrazili nadzieję na zrozumienie ze strony Pana Ministra i wzięcie pod uwagę innych sugerowanych i analogicznych rozwiązań dot. rozszerzenia kryterium przyznawania pacjentom z cukrzycą typu 3 wyrobów medycznych.

Pismo jest dostępne tutaj.