Potrzebne są ulgi dla przedsiębiorców pomagających Ukrainie

W związku z wojną na terenie Ukrainy, Ministerstwo Finansów zapowiada korzystne zmiany w prawie podatkowym dla darczyńców i obdarowanych. To bardzo dobra inicjatywa. Warto przy tym rozważyć wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla przekazujących darowizny na wzór tej, która dotyczyła darowizn na rzecz walki z COVID-19.

Polscy przedsiębiorcy masowo ruszyli na pomoc naszym wschodnim sąsiadom i na szeroką skalę organizują zbiórki oraz wsparcie w zakresie zapewnienia potrzebującym bezpiecznego schronienia, pracy, odpowiedniej opieki. Ze względu na nadzwyczajną, tragiczną sytuację w Ukrainie, za zasadne należy uznać wprowadzenie ulgi od darowizn na rzecz pomocy uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, na wzór tej, która obowiązywała w przypadku darowizn na rzecz walki z COVID-19.

W przypadku darowizn przekazanych w 2021 r. darczyńca mógł odliczyć od podstawy opodatkowania do 150% kwoty odpowiadającej wartości darowizny. W 2020 r. wysokość odliczenia sięgała nawet 200%. Do darowizn nie miały zastosowania także limity, o których stanowią przepisy art. 26 ust. 5 ustawy PIT – w wysokości 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu w przypadku „ryczałtowców”) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT - w wysokości 10% dochodu.

Wprowadzenie analogicznych rozwiązań pozwoli na zwiększenie potencjału firm i obywateli w niesieniu pomocy, jak również pomoże utrzymać wysoki poziom zaangażowania w kolejnych, trudnych miesiącach. Liczymy na to, że resort finansów wypracuje stosowne rozwiązania przy udziale partnerów społecznych i Rady Dialogu Społecznego, co pozwoliłoby na możliwie szybkie skonsultowanie rozwiązań legislacyjnych i uniknięcie ewentualnych błędów.

Warszawa, 4 marca 2022 r.

Pracodawcy RP