Porozumienie z Naczelną Radą Adwokacką na rzecz pomocy Ukrainie

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zawarli porozumienie o współpracy z Naczelną Radą Adwokacką. Współpraca będzie dotyczyć udzielania wsparcia przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy prawnej, legalizacji dokumentów i zatrudnienia oraz organizacji ich pobytu w naszym kraju.

Porozumienie zostało zawarte 24 lutego 2022 r. w obliczu agresji militarnej na Ukrainę i jest wyrazem solidarności z Narodem Ukraińskim.

Pracodawcy RP deklarują pomoc w znalezieniu zatrudnienia i zakwaterowania dla obywateli ukraińskich oraz organizacji akcji humanitarnej mającej na celu zapewnienie pomocy medycznej poszkodowanym.

Naczelna Rada Adwokacka deklaruje organizację wsparcia w zakresie obsługi prawnej dotyczącej legalizacji pobytu i podjęcia zatrudnienia dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z powodu rosyjskiej zbrojnej agresji wobec Ukrainy.

Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2022 r.